Als je werknemer lang afwezig is, is het risico groot dat hij niet meer terugkeert. Hij verliest het contact met de collega’s en de betrokkenheid met de organisatie. De stap om terug te keren wordt alsmaar groter.

Daarom doe je er goed aan contact te houden. Zo verlaag je de drempel om terug te keren en vergroot je de kans op re-integratie.

Je kunt met de zieke collega afspraken maken hoe de collega’s de taken tijdens zijn afwezigheid opvangen. In geen geval mag het werk blijven liggen tot hij/zij terugkeert. Zo kan de zieke collega met een schone lei herbeginnen.

Misschien hebben bepaalde aspecten in het werk ervoor gezorgd dat de werknemer afwezig is. Door die zaken bespreekbaar te maken kan je maatregelen nemen voor de werknemer zelf, zodat hij in de toekomst het werk terug aankan. Je kunt er ook uit leren hoe je het werk voor iedereen beter kan organiseren.

Meer tips om contact te houden

Op het Zorg & Werk Portaal vind je voorbeeldvragen, aandachtspunten en tools om contact te houden met langdurig zieke werknemers.