Met Every Step Counts zette Previdis in het voorjaar van 2018 en heel aantal bedrijven aan het bewegen. Vlerick Business School was er een van. Hun actie was een succes en werkneemster Yasmin kreeg zelfs een prijs. Hoe pakten zij dat aan?

“Ik zag een oproep op het werk om deel te nemen aan de actie”, vertelt Yasmin Haegeman, Database Marketeer bij Vlerick Business School. “We werden uitgedaagd om een maand lang onze stappen bij te houden en deel te nemen aan ‘challenges’. En dat zag ik meteen zitten.“ Wintha Lefere, HR Business Partner, vult aan: “Vanuit Vlerick hebben we niet getwijfeld om deel te nemen aan Every Step Counts. We hechten veel belang aan wellbeing op de werkvloer. Met deze actie konden we daar verder op inspelen en onze werknemers motiveren om meer te bewegen.”

De actie bij Vlerick kende veel bijval. Meer dan 70 werknemers gingen de uitdaging aan. “We hadden al een sportforum dat regelmatig sportactiviteiten organiseerde”, legt Wintha uit, “en we hebben de actie hieraan gekoppeld. Alleen was er voor deze actie geen budget voorzien dus vroegen we deelnemers om de 5 euro bijdrage aan het goede doel zelf te betalen. We stuurden een mail met informatie naar alle collega’s en plaatsten een collectebus aan de receptie waarin werknemers hun bijdrage konden deponeren. De respons was groter dan verwacht en dan konden de acties beginnen”. Die acties, hoe moeten we ons dat voorstellen? Yasmin: “Voor mij was het niet zo moeilijk, want wandelen is sowieso wel één van mijn interesses. Ik nam me voor om tijdens elke middagpauze 45 minuten te gaan stappen. Een keer per week deed ik dat samen met een collega. Dan wandelden we 4,5 kilometer. Elke zaterdag deed ik ook nog een grote wandeling van 20 kilometer. Zo kwam ik vrij makkelijk aan het aantal stappen dat ik me had voorgenomen tijdens de challenge.”

Een frisser hoofd
Meer bewegen heeft heel wat voordelen voor je gezondheid. En dat merkten ze bij Vlerick ook. “Je komt echt wel met een frisser hoofd terug aan je bureau na een wandeling”, merkt Yasmin op. “Nadien is het makkelijker om te denken en te werken. Je voelt je ook energieker.” Wintha beaamt: “acht uur per dag aan een bureau zitten is niet bevorderlijk voor je prestaties. Naar buiten gaan helpt om nadien terug te focussen. Maar ook het sociale aspect speelt mee. Samen met collega’s bewegen, bevordert de sfeer in het team.” Yasmin ziet nog een ander voordeel: “ik ben een fervente wandelaar, maar wandelen wordt vaak geassocieerd met oudere mensen. Ik ben blij dat met deze actie het wandelen ook eens op een andere manier werd gepromoot.”

Doelen stellen helpt mensen om in actie te schieten. Ze geven op korte termijn motivatie. Yasmin geeft toe dat die doelen belangrijk zijn: “Zeker als het slecht weer is of als je een drukke agenda hebt, is het belangrijk om een doel te hebben. Want dat doel wil je natuurlijk wel bereiken. En dus ga je toch moeite doen om te bewegen ook al zitten de omstandigheden op dat moment niet mee. Ik merk dat ook bij collega’s. Een aantal van hen hebben zich na de actie andere doelen gesteld zoals bijvoorbeeld de dodentocht.” Maar het blijvend effect van de actie is niet zo makkelijk te meten. “Bij de start waren mensen heel gemotiveerd”, vertelt Wintha. “Maar we merken dat mensen toch wel een blijvende externe motivator nodig hebben om het vol te houden.”

Een blik op de toekomst
Het is dus belangrijk dat een bedrijf ook na de actie blijft inzetten op meer beweging op het werk. “Bij Vlerick willen we sowieso het wellbeing-project verder uitbreiden. Concrete acties zijn er nog niet. Eerst willen we alles in kaart brengen: wat gebeurt er al, welke noden zijn er?” legt Wintha uit. Yasmin vult aan: “Voldoende ondersteuning vanuit het bedrijf zelf is ook belangrijk. Het motiveert als je als werknemer merkt dat het bedrijf belang hecht aan je gezondheid en aan beweging. Op die manier word je echt wel aangemoedigd.” Ook Wintha beseft het belang van ondersteuning vanuit het bedrijf: “Als de directie en het management zelf het goede voorbeeld geven, straalt dit uit naar de andere werknemers. En verder zien we dat communicatie belangrijk is. Je moet als bedrijf voldoende communiceren en dat vooral ook blijven doen.”

Wintha besluit: “het was een toffe actie. We hopen dat dit in de toekomst nog eens gebeurt.” Yasmin juicht het ook toe en was natuurlijk ook wel blij met haar prijs. “Ik heb een prijs gewonnen in de categorie ‘minstens 7500 stappen per dag’. Dat motiveert natuurlijk ook wel. Maar het belangrijkste zijn voor mij toch wel de voordelen die je zelf ervaart. Wandelen is de ideale manier om jezelf te leren kennen en de wereld te ontdekken!”

Nog meer beweegtips? Download het handig boekje boordevol originele beweegtips.