Minister van Werk Kris Peeters wil de verplichte alcohol- en drugspreventie ook invoeren bij de overheid. Voor privéondernemingen bestaat die verplichting al. Er is geen reden waarom overheidsdiensten niet zouden meedoen. De meeste Vlaamse en federale overheidsinstellingen hebben trouwens al richtlijnen rond alcohol- en drugsgebruik in hun arbeidsreglement of deontologische code.

Ambtenaren moeten voorbeeld geven

Bij sommige overheidsbedrijven is veiligheid van cruciaal belang. De openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en de NMBS hanteren vanzelfsprekend erg strikte regels, maar ook andere diensten hebben duidelijke richtlijnen. Eén glaasje bij de maaltijd of op een afscheidsreceptie kan vaak nog wel. De tijd dat drinken op de werkvloer erbij hoorde, is al lang voorbij. Een nultolerantie voor de hele overheid hoeft niet, maar de overheid heeft wel een voorbeeldfunctie.

Alcoholpreventie helpt problemen sneller aanpakken

Een uniform preventiebeleid voor de hele overheid is duidelijker en zorgt voor meer slagkracht. Nu kloppen ambtenaren vaak pas aan bij de preventiedienst, als het probleem al ver gevorderd is. Preventie kan collega’s alerter maken, zodat ambtenaren met alcoholproblemen sneller hulp krijgen.

Bron: Minister Peeters lanceerde het idee op de nieuwjaarsreceptie 2017 van CD&V.