Bouw aan een veiligheidscultuur

Voor Previdis is veiligheid op het werk een absolute vereiste. Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. De klassieke preventiemaatregelen die ongevallen voorkomen, zijn nog maar het begin. Organisaties met een ambitieus veiligheidsbeleid zijn succesvoller en duurzamer. Investeren in veiligheid en gezondheid op het werk verhoogt de productiviteit, verlaagt het ziekteverzuim, leidt tot minder schadevergoedingen en verbetert je imago.

Een aangepaste infrastructuur, procedures en werkinstructies zijn onvoldoende als garantie voor veilig gedrag. Hoe maak je van veiligheid een prioriteit in alle lagen van je organisatie? Welke rol speelt de leidinggevende? Hoe zorg je ervoor dat iedereen de procedures kent en volgt? Wat werkt wel en wat niet? Hoe creëer je een veiligheidsbewuste en preventieve veiligheidscultuur?

Previdis brengt je in contact met experts die hierop een antwoord geven. Het reikt praktische tips, maatregelen en technieken aan, zodat je er echt werk van kan maken.

Communiceren over veilig werken: hoe doe je dat?

Werken aan een veiligheidscultuur blijft nodig om arbeidsongevallen te voorkomen. Communiceren over veilig werken, kun je nooit genoeg. We vroegen aan Dirk Vandriessche van communicatiebureau Talking Circles – een bureau met veel ervaring in veiligheidscommunicatie – hoe hij dat aanpakt.

Meer lezen

Weet jij hoe je veilig een ladder plaatst?

Elk jaar overlijden in ons land enkele werknemers na een val van een ladder. Daarnaast zijn er tal van valpartijen met minder ernstige gevolgen. Veilig omgaan met een ladder is dus geen overbodige luxe.

Meer lezen

Werk hervatten na arbeidsongeval: wat zijn de regels?

Arbeidsongevallen vallen buiten de nieuwe re-integratieregeling. Toch is het belangrijk voor de re-integratie dat uw werknemer snel terug aan de slag gaat.

Meer lezen

10 tips om het hoofd koel te houden op warme dagen

Werken bij zomerse temperaturen is geen lachertje. Zwaar werk verrichten in volle zon is om problemen vragen. En hoewel het wettelijk gezien in een kantoor zelden te warm is om te werken, kan je toch maar beter zorgen dat het werk draaglijk blijft.

Meer lezen

Pesten op het werk: wat doe je eraan?

Pesten op het werk is een groot probleem. Wekelijks krijgt een op vijf werknemers ermee te maken. Pesten leidt tot aanzienlijke psychische schade.

Meer lezen

Hoe staat het met de veiligheidscultuur in jouw organisatie?

Veel organisaties nemen maatregelen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Toch blijft het nodig om op de veiligheidsregels te hameren. Iedereen zegt veiligheid belangrijk te vinden. En toch gebeuren er nog ongelukken. Hoe kan dat?

Meer lezen

Conflicten en pesten meest gemelde psychosociale risico’s bij preventiedienst

Het aantal meldingen van psychosociale risico’s neemt toe met 15% tegenover het voorgaande jaar. Een preventief psychosociaal welzijnsbeleid in de onderneming kan helpen deze klachten voorkomen.

Meer lezen

RiskReporter app brengt onveilige situaties aan het licht

Veiligheid is alles gezien hebben. Met de RiskReporter app melden jouw werknemers snel gevaarlijke situaties. De preventiedienst is sneller op de hoogte van kleine en grote veiligheidsrisico’s.

Meer lezen

Kosten arbeidsongeschiktheid lopen hoog op

Ziekten veroorzaakt door het werk brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Soms leidt ons werk namelijk tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, arbeidsongevallen, kanker, rugklachten of uitval door burn-out.

Meer lezen

Psychosociale risicofactoren spelen rol in arbeidsongevallen

Bedrijven kunnen vandaag nog flink wat vooruitgang boeken in de preventie van arbeidsongevallen. Dan moeten ze wel meer aandacht schenken aan de psychosociale risicofactoren en het veiligheidsklimaat. Dat zeggen de professoren Hansez (ULG) en Braeckman (UGent).

Meer lezen