Canadese onderzoekers hebben een tool ontwikkeld die de werkhervatting bij personen met geestelijke gezondheidsproblemen of overbelastingsletsels bevordert. De tool Orteses duidt de obstakels aan die een terugkeer belemmeren, en voorspelt bovendien ook de slaagkansen bij werkhervatting.

Orteses is een wetenschappelijk onderbouwde test en neemt weinig tijd in beslag.

De werknemer geeft een score aan 46 uitspraken. Deze uitspraken hebben te maken met tien probleemcategorieën die een obstakel kunnen vormen om het werk te hervatten. Door deze pijnpunten bloot te leggen, kan de werkgever de re-integratie beter voorbereiden en opvolgen.

Welke drempels verhinderen een succesvolle werkhervatting?

Uit het Canadees onderzoek blijkt dat vier probleemgebieden de terugkeer bemoeilijken voor personen met overbelastingsletsels:

  • vrees om te hervallen;
  • eisen eigen aan de werkpost;
  • gevoel van onrechtvaardigheid in de organisatie;
  • moeilijke relatie met de directe leidinggevende.

 

Voor personen met geestelijke gezondheidsproblemen zijn twee probleemgebieden belangrijk:

  • eisen eigen aan de werkpost;
  • cognitieve problemen.

 

ORTESES kun je downloaden op de Quebecse website Retrame met gebruikersnaam reintegration en wachtwoord retrame. Er is een pdf-versie voor TMC (geestelijke gezondheidsproblemen) en voor TMS (overbelastingsletsels).

Bron: Terug naar het werk: een instrument om obstakels op te sporen (www.wolterskluwer.be)