Met goesting aan het werk - online coachingstool

Online coachingstool ‘Met goesting aan het werk?!’ Plaats en effect in een duurzaam hr-beleid…


Ongewenst grensoverschrijdend gedrag ophet werk: op welke manier speelt de organisatie een rol?

Deze bundel bevat het derde rapport in het kader van het project ‘Mobbing – Geweld op het werk: organisationele…


De Belgische Nationale Strategie Welzijn op het Werk 2016-2020

Een van de grote uitdagingen in een demografische context van vergrijzing is ervoor te zorgen dat de gunstige…


Wat is engagement

Infographic die de verschillende dimensies van engagement, enerzijds op de werkvloer, anderzijds in het dagelijkse…


Hoe engagement optimaal benutten

Infographic die aantoont dat organisaties met hogere niveaus van engagement een betere 'return on assets' behalen, meer…


De impact van engagement

Infographic die aantoont dat het subjectieve gezondheidsgevoel van mensen verbetert naarmate men meer geëngageerd is in…


GTB, gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking

GTB ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking in hun zoektocht naar werk.…


Netwerkt: werkschrift 06

De ideeën in dit werkschrift gaan terug op de ervaringen van enkele verkeersslachtoffers, die na een moeilijke weg van…


Bruggen bouwen: werkschrift 07

Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Vanuit…


Werk werkt: werkschrift 05

Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie, een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. De focus…