Codex over welzijn op het werk. Boek 01: Algemene Beginselen.

Op 28 april 2017 werd de nieuwe Codex over het welzijn op het werk afgekondigd. Deze bevat alle uitvoeringsbesluiten…


Engagement in teamverband

Infographic die aantoont dat team-engagement leidt tot betere teamprestaties en vertrouwen in het eigen kunnen.…


Hoe houden we het dan wel vol tot 65 of langer?

Nu een vroegtijdige exit uit de arbeidsmarkt via de stelsels van de brugpensioenen razendsnel onmogelijk lijkt te…


Sociale dialoog beoogt fairplay, geen cynisme

Krijgt de sociale dialoog in uw organisatie een faire kans? Voor u antwoordt, gaat u best eerst na of het tweekoppige…


Het loopt totaal fout met de beoordeling van medewerkers

Managementgoeroe Marcus Buckingham waarschuwt dat beoordelingen van medewerkers veel te subjectief zijn. Wanneer het…


Onderzoek zelfleiderschap: Autonomie maakt productiever

Meer autonomie zorgt ervoor dat teams productiever worden en dat de kwaliteit van hun werk toeneemt. Al lang gaan…


Vakbondsvertegenwoordiging zorgt voor betere bedrijfsresultaten

De aanwezigheid van een vakbond in eenbedrijf heeft een positief effect op de arbeidskwaliteit. Dat is goed nieuws voor…


De januskop van innovatie

Werknemersparticipatie en innovatie vormen niet altijd het meest elegante duo. Willen we als werknemer echt…


Absenteïsme in 2016

Belgen rapporteren weinig problemen in de werk-privé balans, het werk is globaal gezien erg ‘werkbaar’. Een collectief…


Regelmatig even opladen: Zo hou je je energie op peil.

Van welke mensen of activiteiten word je enthousiast of lekker ontspannen? Door wie of wat raken je batterijen…