Socio-economische monitoring

Dit rapport komt tegemoet aan verschillende oproepen van internationale instanties en organisaties die België vragen om…


Tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen in Vlaanderen

Met dit advies wil de Commissie Diversiteit op basis van nieuwe cijfers, (blijvende) knelpunten in verband met de…


Recht op inclusief werk: Werkforum VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

In de groep van niet-werkende werkzoekenden geraken personen met een arbeidshandicap beduidend minder snel aan het werk…


Herken de signalen, voorkom uitval door burn-out.

Werkgevers zijn in deze tijd vooral op zoek naar praktische oplossingen om burn-out als gevolg van stress te……


Psychosociale risicofactoren spelen rol in arbeidsongevallen

De afgelopen decennia is de preventie van arbeidsongevallen in ondernemingen geëvolueerd. Van veiligere machines over…


Kosten arbeidsongeschiktheid lopen hoog op

Ziekten veroorzaakt door het werk brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Soms leidt ons werk immers tot…