Ergonomisch werken met beeldschermen

Met deze folder geven we enkele praktische tips om het werken met beeldschermen aangenamer te maken. Wanneer je…


Ergonomisch werken in de verzorgingssector

De rugbelasting in de verzorgingssector is zeer groot. Door een participatief tilbeleid in te voeren, motiveert u uw…


Belang van ergonomische principes, niet alleen op de werkvloer!

Geen volledige cursus ergonomie, wel een aantal principes om toe te passen in een werksituatie of daarbuiten.…


Een ergonomische werkplek

Als je mensen vraagt wat een ergonomische werkplek precies inhoudt, dan mompelen ze meestal iets over in hoogte…