Werkbaarheid in de gezondheids-welzijnssector

Cijfers met betrekking tot werkstress en welzijn op het werk in de social profitsector…


Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden

De laatste jaren zijn de uitgaven in invaliditeit sterk gestegen. Een belangrijke factor in deze stijging is het…


Meldingen psychosociale risico’s in bedrijven toegenomen

IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, ontving vorig jaar 1.965 meldingen van…


Conflicten en pesten meest gemelde psychosociale risico’s bij preventiedienst

Het aantal meldingen van psychosociale risico’s neemt toe met 15% tegenover het voorgaande jaar. Een preventief…


Burn-out, een groeiend probleem

Een op drie of 790.000 werknemers in Vlaanderen kampten in 2016 met werkstressklachten. Bij 280.000 of 12,3% van de…