Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden

De laatste jaren zijn de uitgaven in invaliditeit sterk gestegen. Een belangrijke factor in deze stijging is het…


Kosten van arbeidsongeschiktheid en zorg

Werk kan mensen voldoening gevengeven in de vorm van inkomen, sociale contacten, tijdsbesteding en mogelijkheden voor…


Werk hervatten na arbeidsongeval: wat zijn de regels?

Arbeidsongevallen vallen buiten de nieuwe re-integratieregeling. Toch is het belangrijk voor de re-integratie dat uw…


Kosten arbeidsongeschiktheid lopen hoog op

Ziekten veroorzaakt door het werk brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Soms leidt ons werk immers tot…