5 belangrijke oorzaken van werkstress

Omgaan met de onzekerheid die komt door onduidelijkheid over verwachtingen en ontwikkelingen is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in trainingen omgaan met werkstress. Dr. Richard A. Chaifetz geeft vijf oorzaken van werkstress en geeft bij elk ook een oplossingsrichting.

Psychoterreur op de werkvloer

Pesten op het werk kost het bedrijfsleven jaarlijks nagenoeg een miljard euro. En dat is nog afgezien van de psychische schade die het aanricht bij de medewerkers in kwestie. Daarom is het belangrijk om hier beleid op te maken en een aantal maatregelen te nemen. Deze whitepaper geeft hiervoor praktische tips.

De sociodynamiek van lerende arbeidsverhoudingen

Werken is het delen van kennis tussen verschillende actoren in een bedrijf, dienst of instelling. Het gaat daarbij niet alleen om formele of diplomakennis. Maar ook om informele of ervaringskennis. Belangrijke rol daarbij vormt zowel de indirecte participatie, het vertegenwoordigend in de ondernemingsraad, en de directe participatie in de vorm van het moderne werkoverleg in een werkplaats, afdeling, kantoor- of dienstonderdeel.

25 Manieren om pesten op de werkvloer aan te pakken

Ondanks dat er steeds meer aandacht voor pestgedrag op de werkvloer is, blijkt het probleem écht oplossen binnen veel organisaties een grote uitdaging. Pesten op het werk kan voor werkgevers een flinke kostenpost zijn. Maar hoe kan pesten op het werk worden teruggedrongen? Of nog beter: hoe voorkom je dat er pestgedrag ontstaat binnen jouw organisatie?

Leidraad voor het opsporen van burn-out

De hoofddoelstelling van dit instrument is om gezondheidswerkers te helpen om voortekenen van burn-out op te merken en denkpistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.

5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Welke ingrediënten maken dat uw duurzame inzetbaarheidsbeleid wél werkt? Deze 5 factoren maken duurzame inzet tot een succes.