Codex over welzijn op het werk. Boek 02: Organisatorische structuren en sociaal overleg

Op 28 april 2017 werd de nieuwe Codex over het welzijn op het werk afgekondigd. Deze bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Codex over welzijn op het werk. Boek 01: Algemene Beginselen.

Op 28 april 2017 werd de nieuwe Codex over het welzijn op het werk afgekondigd. Deze bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Engagement in teamverband

Infographic die aantoont dat team-engagement leidt tot betere teamprestaties en vertrouwen in het eigen kunnen.

Inzetten op ontwikkeling is altijd een investering, geen kost

Werken aan duurzame loopbanen hoeft slechts weinig of zelfs niets te kosten. Weloverwogen de juiste mindset bevorderen volstaat. En is noodzakelijk. Die rode draad loopt doorheen het nieuwe boek 'Loopbanen in beweging' van Ans De Vos.

HR-beleid verankeren in de organisatie

Sinds december 2016 is Geert Van Kerckhove HR-directeur bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Zijn uitdaging? Het uitrollen van een competentiemanagement dat focust op de juiste rekrutering, interne doorgroeimogelijkheden en performantie van opleidingen.

Dossier: Flexibiliteit en zekerheid

Is het mogelijk de flexibiliteit van werkorganisatie, beloning en sociale relaties enerzijds en werkzekerheid en inkomenszekerheid anderzijds tegelijk te versterken? En hoe doen we dat?

Hoe houden we het dan wel vol tot 65 of langer?

Nu een vroegtijdige exit uit de arbeidsmarkt via de stelsels van de brugpensioenen razendsnel onmogelijk lijkt te worden, verschuift de focus tegen wil en dank naar de zoektocht hoe we het dan wel tot 65 of langer vol zullen houden.

Sociale dialoog beoogt fairplay, geen cynisme

Krijgt de sociale dialoog in uw organisatie een faire kans? Voor u antwoordt, gaat u best eerst na of het tweekoppige spook van het populisme en cynisme niet rondwaart in de gelederen. Niet zelden duikt dat fantoom op en dan wordt het - op zijn zachtst gezegd- niet bijster makkelijk om van de dialoog echt een dialoog te maken.

Dossier: Zeg niet demotie, maar carrièrewending

De structuur van vroeger heeft plaatsgemaakt voor het ecosysteem, waar werknemers en werkgevers afhankelijk zijn van elkaar. In dat systeem zijn carrièrewendingen niet abnormaal en worden ze zelfs aangemoedigd. Dit resulteert in nieuwe ideeën over hoe loopbanen er horen uit te zien.

Het loopt totaal fout met de beoordeling van medewerkers

Managementgoeroe Marcus Buckingham waarschuwt dat beoordelingen van medewerkers veel te subjectief zijn. Wanneer het over mensen in de organisaties gaat, zijn we allemaal functioneel blind. We zullen ons volledig pakket van talentmanagementpraktijken moeten hertekenen.