Werk werkt: werkschrift 05

Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie, een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. De focus ligt op maatschappelijke participatie en een positieve identiteit, waarbij men een beroep doet op interne bronnen (veerkracht, copingsgedrag, moed) en externe bronnen (goede relaties, ondersteunende instanties, betekenisvolle activiteiten). Dit werkschrift beschrijft hoe je hiermee aan de slag kunt.