Werk hervatten na arbeidsongeval: wat zijn de regels?

Arbeidsongevallen vallen buiten de nieuwe re-integratieregeling. Toch is het belangrijk voor de re-integratie dat uw werknemer snel terug aan de slag gaat. Previdis vroeg Geert Hullebroeck, adviseurschadedienst arbeidsongevallen bij P&V waar u moet op letten bij werkhervatting na een arbeidsongeval.