Wat als je werknemer lang afwezig is?

Als je werknemer lang afwezig is, is het risico groot dat hij niet meer terugkeert. Hij verliest het contact met de collega’s en de betrokkenheid met de organisatie. Daarom doe je er goed aan contact te houden.