Veiligheid op de werkvloer

Deze brochure met werkfiches sensibiliseert jongeren in opleiding en werknemers om veiligheid voorop te stellen bij de uitoefening van elektrotechnische beroepen.