Vakbondsvertegenwoordiging zorgt voor betere bedrijfsresultaten

De aanwezigheid van een vakbond in eenbedrijf heeft een positief effect op de arbeidskwaliteit. Dat is goed nieuws voor de individuele werknemers, maar ook voor de bedrijven: het kan leiden tot een hogere productiviteit, een betere retentie en minder absenteïsme.