Transpop: werkschrift 04

Onze maatschappij staat voor heel wat uitdagingen wat betreft loopbaan- en arbeidsmarktbeleid. De veranderingen en verschuivingen, zowel bij de zoektocht naar werk als binnen een loopbaan, zorgen ervoor dat men flexibel, gepast en op maat moet inspelen op vraag en aanbod.