Sociale dialoog beoogt fairplay, geen cynisme

Krijgt de sociale dialoog in uw organisatie een faire kans? Voor u antwoordt, gaat u best eerst na of het tweekoppige spook van het populisme en cynisme niet rondwaart in de gelederen. Niet zelden duikt dat fantoom op en dan wordt het – op zijn zachtst gezegd- niet bijster makkelijk om van de dialoog echt een dialoog te maken.