Re-integratie van langdurig zieke werknemers: wat houdt de nieuwe regeling in?

Op 1 december 2016 trad het KB in werking dat de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer moet vergemakkelijken. De nieuwe regeling stimuleert werkgever en werknemer om samen afspraken te maken over een terugkeer naar de werkvloer