Psychosociale risicofactoren spelen rol in arbeidsongevallen

De afgelopen decennia is de preventie van arbeidsongevallen in ondernemingen geëvolueerd. Van veiligere machines over aandacht voor opleiding en motivatie tot ergonomische maatregelen en onderzoek naar menselijke fouten. Maar met meer inzet op psychosociale risicofactoren kan het nog beter.