Netwerkt: werkschrift 06

De ideeën in dit werkschrift gaan terug op de ervaringen van enkele verkeersslachtoffers, die na een moeilijke weg van vallen en opstaan werk vonden via hun persoonlijk netwerk.