Langdurig ziekteverzuim: het nieuwe re-integratietraject in 6 stappen

Langdurig ziekteverzuim of absenteïsme is in ons land een stevige uitdaging. Uit studies blijkt dat na 6 maanden ziekte slechts de helft van de werknemers spontaan het werk hernemen.