Kosten arbeidsongeschiktheid lopen hoog op

Ziekten veroorzaakt door het werk brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Soms leidt ons werk immers tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, arbeidsongevallen, kanker, rugklachten of uitval door burn-out.