Handleiding opmaken eindrapport loopbaan- diversiteitsplan

Op het einde van de looptijd van je loopbaan- en diversiteitsplan moet je rapporteren over de afgelopen periode. Daarvoor moet je een eindrapport opmaken en indienen uiterlijk 2 maanden na afloop van de subsidieperiode. In deze handleiding geven we in een notendop de stappen weer voor de opmaak en indiening van het eindrapport.