Codex over welzijn op het werk. Boek 06: Chemische, kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische agentia. Codex over welzijn op het werk.

Op 28 april 2017 werd de nieuwe Codex over het welzijn op het werk afgekondigd. Deze bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.