Bruggen bouwen: werkschrift 07

Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Vanuit die visie ontstond het Vlaamse project Bruggen Bouwen, waarin figuurlijk bruggen werden gebouwd tussen het beleidsdomein werk en de geestelijke gezondheidszorg.