Arbeidsrehabilitatie: werkschrift 03

De jongste decennia is de kijk op personen met een handicap
veranderd: zij worden niet langer beoordeeld (of veroordeeld) op basis van hun beperkingen, maar wel op basis van hun mogelijkheden. De nadruk wordt gelegd op de sterktes van mensen. Rehabilitatie speelt hierop in.