Arbeidsongevallen: psychologische oorzaken en oplossingen

Campagnes over veilig werken en sensibilisering ten spijt, blijven arbeidsongevallen dagelijkse kost. Maar als uw medewerkers de risico’s en veiligheidsvoorschriften kennen, wat kunt u als werkgever dan nog meer doen om dergelijke incidenten te voorkomen?