Absenteïsme in 2016

Belgen rapporteren weinig problemen in de werk-privé balans, het werk is globaal gezien erg ‘werkbaar’. Een collectief positief resultaat betekent nog niet dat ieder individu in balans is en zijn plaats heeft gevonden. In deze studie zien we dat Belgische werknemers zich vaker afwezig melden, dat het aantal ziektemeldingen en vooral het langdurig absenteïsme exponentieel blijft stijgen.