Veel organisaties nemen maatregelen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Toch blijft het nodig om op de veiligheidsregels te hameren. Iedereen zegt veiligheid belangrijk te vinden. En toch gebeuren er nog ongelukken. Hoe kan dat?

Veiligheidsregels hebben, en zorgen dat iedereen ze kent, is één ding. Maar om het aantal ongevallen te verminderen, spelen ook houding en gedrag van de werknemers een rol. Daarom is het van belang in te zetten op de veiligheidscultuur, deze in kaart te brengen en te verbeteren.

Wil je achterhalen hoe het met de veiligheidscultuur in jouw organisatie is gesteld? Lees dan welke 10 signalen wijzen op een sterke veiligheidscultuur op www.attentia.be (Bron: Kristel Weyns, senTRAL Nieuws)