We spenderen 30 tot 39 uur per week op kantoor. Een aangename werkplek met voldoende licht, lucht en ruimte is dus essentieel.

René Froger zingt: “Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was…” Wat geldt voor het leven, geldt ook voor kantoor. Een doordachte kantoorinrichting biedt je een eigen plek, daglicht en zicht op de natuur, creëert plaatsen om elkaar te ontmoeten en je veilig en gelukkig te voelen. Kortom, een aangename werkplek heeft een heilzaam effect op je gemoed, voedt je creativiteit en stimuleert de teamgeest.

Een eigen plek

Volgens Interface voelt 39% van de werknemers wereldwijd zich productiever in een eigen kantoorruimte. In de Europese landen uit de studie ligt dat percentage nog hoger. Wie werkt in een open kantoorlandschap geeft in 36% van de gevallen de voorkeur aan een eigen bureau boven een flexplek. Niettemin sluiten open kantoorlandschappen aan bij de hedendaagse trend van plaats- en tijdonafhankelijk werken en zouden ze de creativiteit, teamspirit en dynamiek bevorderen.

Dat lijkt tegenstrijdig. Maar een eigen werkplek hoeft niet noodzakelijk een eigen afgesloten kantoorruimte te betekenen. Het betekent in de eerste plaats zelf kiezen waar, wanneer en hoe je werkt. Dan ontstaat een positieve invloed op innovatie, jobperformantie, jobtevredenheid en werkplektevredenheid.

Positieve effecten van eigen keuzes bij werkplekinrichting

Figuur 1. Harvard Business Review – Organizational Culture – Employees perform better when they can control their space, D. Hoskins, 2014

Ten tweede betekent een eigen werkplek meester blijven over de eigen privacy. Zelf bepalen wat privé en wat publiek is. Zich kunnen afsluiten van omgevingslawaai en collega’s om rustig door te werken of even alleen te zijn. Vertaald naar kantoordesign zijn er dynamische werkomgevingen nodig voor groepswerk, afgeschermde zones voor individueel werk en stille ruimtes voor concentratiewerk.

Een eigen werkplek geeft je vertrouwen en veiligheid en zorgt voor stabiliteit, maar leidt evenzeer tot dagelijkse sleur. Weg is het positief effect op je humeur. Afwisselen is de boodschap: wisselen tussen thuis en kantoor of van plaats veranderen op kantoor. Door te wisselen zorg je voor andere sociale contacten en krijg je weer een frisse blik. Ook bij planten en decoratie verdwijnt na een tijdje het gunstig effect. Verander je ze regelmatig, dan herleeft het effect.

Een plek onder de zon

Op kantoor hebben we graag natuurlijke elementen zoals planten, zonlicht, natuurlijke materialen en kleuren. Volgens Interface zorgen natuurlijke elementen voor 15% meer welzijn, 15% hogere creativiteit en 6% hogere productiviteit.

Wereldwijd noemt 44% van de respondenten daglicht als favoriet kenmerk voor de ideale werkplek. Toch heeft 47% van de werknemers geen natuurlijk daglicht op de werkplek. In hun favoriete werkomgeving willen werknemers de volgende vijf natuurlijke elementen:

  • Daglicht (44%)
  • Echte planten (20%)
  • Rustige werkomgeving (19%)
  • Zicht op de natuur (17%)
  • Natuurlijke kleuren (15%)

 

Natuurlijke lichtinval is onmisbaar voor het welzijn. Daglicht heeft van nature een wisseling in luminantie en zorgt voor dag- en nachtritme. Zon en regen beïnvloeden je gemoedstoestand. Warm licht leidt tot betere creatieve prestaties dan koud licht.

Uitzicht op natuurlijke elementen, zoals bomen en andere vegetatie, stimuleert een positieve instelling en creatief denken en bevordert de prestaties op de werkplek. Uitzicht naar buiten schept ruimtegevoel. Vergezichten doen de ogen ontspannen en plaatsen je in een ruimer kader.

Door planten en verse bloemen op de werkplek, voelen kantoormedewerkers zich gezonder en energieker. Regelmatig de planten en het groen verplaatsen, helpt om het fris gevoel te houden.

De kleuren blauw en groen bieden een veilig gevoel en verbeteren de creatieve output. Blauw werkt kalmerend en stimuleert de motivatie om een probleem aan te pakken.

Natuurlijke materialen zoals hout stimuleren de gemoedstoestand positief. Houten meubels hebben een soortgelijk effect als planten. Duurzaamheid en aandacht voor het klimaat staan voorop bij de materiaalkeuze.

Altijd iemand in de buurt

In een kantoor moet er ruimte zijn om samen te werken, te overleggen, te vergaderen, te brainstormen, te socializen… Idealiter bevordert de ruimte zelf spontane informele ontmoetingen. Dat kan bijvoorbeeld door de gekende monofunctionele gangen te verrijken met interessante verbredingen en hoeken. Het resultaat? Kruisbestuiving van kennis en informatie door intermenselijke relaties, wat het teamgebeuren ten goede komt. Interactie stimuleert innovatie!

Soms is het nodig de werkplek even los te laten. Een actieve pauze of mentale time-out zoals een spelletje pingpong, een middagwandeling of zelfs een powernap zijn gezond, laden de batterijen weer op en helpen om informatie te verwerken. Belangrijk voor het succes is dat het niet blijft bij een leuk extraatje, maar geïntegreerd wordt in de kantoorinrichting en de bedrijfscultuur.

Gelukkig zijn

Waarom betrek je de werknemers niet bij de inrichting, de materiaalkeuze, de bestemming of de naamgeving van de ruimtes? Of laat je ze zelf een unieke naam bedenken voor de ruimtes? Je schept verwachtingen bij bezoekers en creëert ownership bij werknemers.

Betrokken werknemers zijn gezonder, gelukkiger en productiever. Fierheid, herkenning en authenticiteit zorgen voor een wij-gevoel waarbij werknemers zich identificeren met de organisatie.

Bronnen

Dit artikel kwam tot stand samen met advies- en studiebureau LiPS en CONIX RDBM Advisors.

Employees perform better when they can control their space (Harvard Business Review)
Balancing ‘We’ and ‘Me’: the best collaborative Spaces also support sollitude (Harvard Business Review)
U.S. Workplace Survey, Key Findings (pdf) (Gensler)
Human Spaces Global Report (Interface)