Het aantal meldingen van psychosociale risico’s neemt toe met 15% tegenover het voorgaande jaar. In 40% van de gevallen gaat het over conflicten op het werk, gevolgd door pesten (18%). Het aantal klachten over stress door een te hoge werkdruk bedraagt 12,5% en steeg met 38%. Een preventief psychosociaal welzijnsbeleid in de onderneming kan helpen deze klachten voorkomen.

Idewe geeft op zijn website een overzicht van de meldingen van psychosociale risico’s in bedrijven.