Communiceren over veilig werken: hoe doe je dat?

Werken aan een veiligheidscultuur blijft nodig om arbeidsongevallen te voorkomen. Communiceren over veilig werken, kun je nooit genoeg. We vroegen aan Dirk Vandriessche van communicatiebureau Talking Circles – een bureau met veel ervaring in veiligheidscommunicatie – hoe hij dat aanpakt. Je…


Weet jij hoe je veilig een ladder plaatst?

Elk jaar overlijden in ons land enkele werknemers na een val van een ladder. Daarnaast zijn er tal van valpartijen met minder ernstige gevolgen. Veilig omgaan met een ladder is dus geen overbodige luxe. Een ladder dient om op je werkplek te komen, maar niet om op te werken. Daarvoor gebruik je –…


Werk hervatten na arbeidsongeval: wat zijn de regels?

Arbeidsongevallen vallen buiten de nieuwe re-integratieregeling. Toch is het belangrijk voor de re-integratie dat uw werknemer snel terug aan de slag gaat. Previdis vroeg Geert Hullebroeck, adviseur schadedienst arbeidsongevallen bij P & V, waar u moet op letten bij werkhervatting na een…


10 tips om het hoofd koel te houden op warme dagen

Werken bij zomerse temperaturen is geen lachertje. Zwaar werk verrichten in volle zon is om problemen vragen. En hoewel het wettelijk gezien in een kantoor zelden te warm is om te werken, kan je toch maar beter zorgen dat het werk draaglijk blijft. 1. Drink voldoende Op warme dagen droog je sneller…


Pesten op het werk: wat doe je eraan?

Pesten op het werk is een groot probleem. Wekelijks krijgt een op vijf werknemers ermee te maken. Pesten leidt tot aanzienlijke psychische schade. De gepeste werknemer komt in een sociaal isolement terecht, meldt zich ziek of verliest zijn job. Voor de werkgever veroorzaakt het verminderde…


Hoe staat het met de veiligheidscultuur in jouw organisatie?

Veel organisaties nemen maatregelen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Toch blijft het nodig om op de veiligheidsregels te hameren. Iedereen zegt veiligheid belangrijk te vinden. En toch gebeuren er nog ongelukken. Hoe kan dat? Veiligheidsregels hebben, en zorgen dat iedereen ze…


Conflicten en pesten meest gemelde psychosociale risico’s bij preventiedienst

Het aantal meldingen van psychosociale risico’s neemt toe met 15% tegenover het voorgaande jaar. In 40% van de gevallen gaat het over conflicten op het werk, gevolgd door pesten (18%). Het aantal klachten over stress door een te hoge werkdruk bedraagt 12,5% en steeg met 38%. Een preventief…


RiskReporter app brengt onveilige situaties aan het licht

Veiligheid is alles gezien hebben. Met de RiskReporter app melden jouw werknemers snel gevaarlijke situaties. De preventiedienst is sneller op de hoogte van kleine en grote veiligheidsrisico’s. En je verhoogt het veiligheidsbewustzijn en de betrokkenheid van jouw werknemers. Veiligheid is en blijft…


Kosten arbeidsongeschiktheid lopen hoog op

Ziekten veroorzaakt door het werk brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Soms leidt ons werk namelijk tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, arbeidsongevallen, kanker, rugklachten of uitval door burn-out. De belangrijkste kosten zijn uitkeringen voor ziekte en invaliditeit…


Psychosociale risicofactoren spelen rol in arbeidsongevallen

Bedrijven kunnen vandaag nog flink wat vooruitgang boeken in de preventie van arbeidsongevallen. Dan moeten ze wel meer aandacht schenken aan de psychosociale risicofactoren en het veiligheidsklimaat. Dat zeggen de professoren Hansez (ULG) en Braeckman (UGent). De afgelopen decennia is de preventie…