Bijpraten #TeamTuesday

Hoe goed ken jij je collega’s? Sommige waarmee je dagelijks samenwerkt ken je waarschijnlijk redelijk goed. Je weet of ze getrouwd zijn, hoe het met de kinderen gaat en hoort regelmatig een verhaal over de vakantie of het weekend. Bij andere collega’s blijft het contact beperkt tot een goeiedag of…


Pink Ribbon en Previdis dagen bedrijven uit met nieuwe campagne tegen borstkanker

Onder het motto ‘Elke stap telt’ lanceren Pink Ribbon en Previdis een nieuwe campagne in de strijd tegen borstkanker en willen ze de aandacht vestigen op preventie en welzijn op het werk. Van maart tot mei 2018 kunnen bedrijven samen met hun personeel de uitdaging aangaan om elke dag meer te…


Psychoterreur op de werkvloer

Pesten op het werk kost het bedrijfsleven jaarlijks nagenoeg een miljard euro. En dat is nog afgezien van de psychische schade die het aanricht bij de medewerkers in kwestie. Daarom is het belangrijk om hier beleid op te maken en een aantal maatregelen te nemen. Deze whitepaper geeft hiervoor…


De sociodynamiek van lerende arbeidsverhoudingen

Werken is het delen van kennis tussen verschillende actoren in een bedrijf, dienst of instelling. Het gaat daarbij niet alleen om formele of diplomakennis. Maar ook om informele of ervaringskennis. Belangrijke rol daarbij vormt zowel de indirecte participatie, het vertegenwoordigend in de…


25 Manieren om pesten op de werkvloer aan te pakken

Ondanks dat er steeds meer aandacht voor pestgedrag op de werkvloer is, blijkt het probleem écht oplossen binnen veel organisaties een grote uitdaging. Pesten op het werk kan voor werkgevers een flinke kostenpost zijn. Maar hoe kan pesten op het werk worden teruggedrongen? Of nog beter: hoe voorkom…