Werkgevers zijn vaak op zoek naar praktische oplossingen om stress en burn-out te voorkomen. Zij willen weten hoe je vroege symptomen herkent en uitval tegengaat.

Burn-out is dan ook een groeiend probleem. Een op drie werknemers kampt met werkstressklachten. Bij 12% gaat het om acute symptomen van een burn-out. In 70% van de gevallen is werkverzuim stressgerelateerd.

Burn-out begint altijd met stress

Als een stressvolle situatie te lang duurt of meerdere stressvolle situaties elkaar te snel opvolgen, hebben lichaam en geest geen tijd om zich te herstellen. De stress stapelt zich op, totdat het te veel wordt. Een burn-out is het gevolg.

Een burn-out is een energiestoornis. Wie gemotiveerd en met plezier werkt, haalt energie uit zijn werk. Ervaar je veel stress over een lange periode, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, dan raakt je energie op. De optelsom tussen wat je uitput en wat je motiveert (of energie geeft) is negatief.

Hoe herken je een burn-out

Wie over zijn grenzen gaat, doet dat vaak onbewust. Daarom is het belangrijk om de symptomen bij je medewerkers op te merken. Want als je tijdig actie onderneemt, kan je oplossingen zoeken en misschien wel voorkomen dat het tot een burn-out komt.

De federale overheid heeft een tool ontwikkeld om burn-out vroegtijdig op te sporen. De tool bestaat uit een vragenlijst die de bedrijfsarts, preventieadviseur of bedrijfspsycholoog kan invullen. Er zijn drie categorieën symptomen:

  1. fysieke symptomen: slaapproblemen, energieverlies, fysiologische klachten (bv. hartkloppingen, hoofdpijn, rugpijn) en ernstige vermoeidheid;
  2. cognitieve en affectieve symptomen: gebrek aan motivatie, frustratie, prikkelbaarheid, depressiviteit, angst, gebrek aan zelfwaardering, concentratieproblemen, controleverlies, geheugenproblemen en verlies van idealisme;
  3. gedragssymptomen: cynisme, isolement, absenteïsme, verminderde prestaties en agressiviteit.

Bespreek burn-outsignalen

Merk je signalen op die op een burn-out wijzen? Spreek de medewerker dan aan. Toon je bezorgdheid. Spoor hem aan om contact op te nemen met de preventieadviseur of de bedrijfsarts. Hoe sneller je ingrijpt, hoe sneller je kunt werken aan oplossingen.

Meer uitleg bij de symptomen van een burn-out vind je in de tool voor vroegtijdige opsporing van burn-out (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).