Fitracus stapt voor Heidi

Bij Fitracus, een verzekeringskantoor in Ham, hebben ze niet lang moeten nadenken toen ze hoorden van Every Step Counts. Ze schreven zich meteen in. Want helaas hebben zij van dichtbij gezien wat de gevolgen van borstkanker kunnen zijn.

“In augustus vorig jaar kreeg mijn vrouw Heidi de diagnose borstkanker,” vertelt Bart, de kantoordirecteur, “dat komt aan als een mokerslag”. Heidi werkte ook bij Fitracus. De collega’s waren geschokt door het nieuws. Iedereen op het kantoor leeft met haar mee. Om Heidi te steunen stapten de medewerkers van Fitracus mee tegen borstkanker. Zo wilden ze iets concreets doen om aan Heidi en Bart te laten zien dat ze er voor hen zijn.

“Hoeveel we hebben gestapt?”. Collega Ron lacht. “Geen idee eigenlijk! Maar in elk geval héél veel”. “Voor de actie hadden we soms niet door hoe weinig we eigenlijk stappen op een dag,” vult collega Tiny aan. Ze zijn begonnen aan Every Step Counts om Heidi een hart onder de riem te steken, maar al snel kwamen de collega’s tot het besef dat bijna iedereen op kantoor te weinig beweegt.

Om genoeg te bewegen, zou een volwassene 10 000 stappen per dag moeten zetten. Mensen met een kantoorjob komen soms nog niet aan de helft. Dat was ook zo bij Fitracus. Volgens Ron kwam het regelmatig voor dat hij maar 3 000 stappen op een dag zette. En dat is natuurlijk veel te weinig.

Voor Heidi was de actie een grote steun. “Het doet echt goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Je voelt je gesteund, dat motiveert”. Regelmatig lieten de medewerkers aan Heidi weten hoeveel ze al gestapt hadden. Bart wilde niet dat de kantoormedewerkers aan hem vroegen hoe het met Heidi ging. “Dat ze haar eens bellen, een mailtje sturen, of eventueel een sms”. De bemoedigende woorden van collega’s deden Heidi deugd.

Maar er is nog een reden waarom Heidi het belangrijk vindt dat Fitracus zich deelnam aan Every Step Counts. “Mensen moeten weten hoe belangrijk het is om op controle te gaan”. Want kanker kan iedereen overkomen, ook al lijkt het soms zo onwaarschijnlijk.

Met Heidi gaat het intussen steeds beter. Ze komt regelmatig eens langs op kantoor. Het ziet ernaar uit dat zij de borstkanker overwonnen heeft. Samen met haar collega’s, familie en vrienden kan ze stilaan weer aan de toekomst denken.

Meer informatie

Bekijk onze resultaten op www.everystepcounts.be

Ook zin om meer te bewegen? Download ons e-boek boordevol beweegtips hier


Webinar ‘Zet je bedrijf in beweging’ op 14/12 tussen 12 en 13 uur

Schrijf je hier in

Ben jij een bedrijfsleider, HR-verantwoordelijke of preventieadviseur? Of ben je bezig met welzijn en gezondheid op het werk? En zit je, net als 50% van de Vlamingen, meer dan 8 uur per dag stil? Dan is het dringend tijd om jouw bedrijf in beweging te zetten!

Verbetering psychische gezondheid

Bewegen verbetert niet alleen onze fysieke, maar ook onze psychische gezondheid. Een positieve bedrijfsdynamiek, meer betrokkenheid én gelukkige medewerkers die zich met goesting engageren, zijn maar enkele meetbare, positieve effecten. Elke euro die je in een goed beweeg- en gezondheidsbeleid steekt, verdient zich bovendien tot 20 keer terug.

Webinar tijdens lunchpauze

Previdis, het platform voor inspiratie rond welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk, organiseert op donderdag 14 december van 12 tot 13 uur een gratis webinar. Zo hoef je tijdens een drukke werkweek maar een uurtje tijd vrij te maken om te ontdekken hoe je zo’n beleid praktisch aanpakt, invoert en opvolgt. Welke concrete acties mogelijk zijn én hoe je medewerkers hiervoor motiveert.

Sprekers met veel praktijkervaring

Drie ervaren sprekers delen tijdens dit webinar hun expertise, ervaring en tips met u:

 • Barbara Torfs (ex-topvrouw van Schoenen Torfs, nu Springbok Coaching en auteur van het boek ‘Beweging werkt’): in 10 eenvoudige regels leert ze u meer over de zin en de onzin van bewegen.
 • Gunther Groenwals en Roseline D’hooge (preventieadviseur en verantwoordelijke gezondheid Bond Moyson Oost-Vlaanderen): zij vertellen u meer over hun ervaringen en de resultaten van twee bewegingsweken.

Deelname is gratis!

Schrijf je hier snel in

Programma

12u00: Korte intro
12u05: Gesprek met Barbara Torfs, ex-topvrouw van Schoenen Torfs en nu Springbok Coaching
12u25: Gesprek met Gunther Groenwals en Roseline D’hooge van Bond Moyson Oost-Vlaanderen
12u45: Vragen en antwoorden
12u55: Slotwoord
13u00: Einde

Schrijf je hier in

Over de sprekers

Barbara Torfs, auteur van ‘Beweging werkt’

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond bedrijf’, is de lijfspreuk van Barbara Torfs. 21 jaar lang was Barbara marketing- en communicatiedirecteur bij Schoenen Torfs, het familiebedrijf geleid door haar neef Wouter Torfs. Begin dit jaar koos ze echter voluit voor één van haar passies: bedrijven helpen op vlak van gezondheidsmanagement. Die uitdaging vond ze bij Springbok Coaching waar ze bedrijven bijstaat die hier actief op inzetten. Zopas verscheen haar boek ‘Beweging Werkt’ bij uitgeverij Pelckmans Pro.

Gunther Groenwals en Roseline D’hooge van Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Bond Moyson Oost-Vlaanderen, de socialistische mutualiteit, ontving in 2016 de Previdis Award. Deze prijs is een erkenning voor organisaties die inspirerende projecten initiëren rond welzijn en gezondheid op het werk. Pendelfietsen, staand vergaderen, dynamische bureaustoelen en een bewegings-veertiendaagse zijn maar enkele voorbeelden die zij recent uitrolden.
Preventieadviseur Gunther Groenwals en verantwoordelijke gezondheid Roseline D’hooge delen hun expertise over de verschillende gerealiseerde acties, de resultaten ervan en hun plannen voor 2018.

Over Previdis

Previdis, een initiatief van P&V Groep, is begaan met het welgevoelen, de gezondheid en veiligheid op het werk. Previdis wil inspireren en stimuleren én zo een gezonde werkplek creëren met de mens in het middelpunt. Ze brengt daarom experts, werkgevers en werknemers samen met als doel te informeren, sensibiliseren en motiveren met informatie, tips en innovatieve tools.

Schrijf je hier in

Werk hervatten na arbeidsongeval: wat zijn de regels?

Arbeidsongevallen vallen buiten de nieuwe re-integratieregeling. Toch is het belangrijk voor de re-integratie dat uw werknemer snel terug aan de slag gaat. Previdis vroeg Geert Hullebroeck, adviseur schadedienst arbeidsongevallen bij P & V, waar u moet op letten bij werkhervatting na een arbeidsongeval.

Hoe volgt P&V de arbeidsongeschikte werknemer op na een arbeidsongeval en wanneer mag hij het werk hervatten?

Na het arbeidsongeval brengt de werkgever P&V zo snel mogelijk op de hoogte. Als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, aanvaarden we het dossier. Bij kleinere ongevallen volgen we het medische dossier op papier op. Bij ernstigere ongevallen schakelen we een raadsgeneesheer in.

Op het moment dat de werkgever ons laat weten dat de werknemer opnieuw aan het werk gaat, geldt een verschillende aanpak afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer minder dan 7 dagen afwezig was, zijn er geen extra formaliteiten. Bij een afwezigheid van 7 tot 30 dagen moet de verzekeraar de werkhervatting melden per brief. Was de werknemer meer dan 30 dagen afwezig, dan moet de behandelende arts of de raadgevende arts van de verzekeraar, een medisch attest invullen met verschillende rubrieken. Zo moet hij bijvoorbeeld aangeven of er nog restletsels zijn en of die een invloed hebben op het verdienvermogen.

Mag de werknemer (tijdelijk) het werk hervatten met deeltijds of aangepast werk?

Als alle partijen akkoord zijn, kan de werknemer met aangepast of deeltijds werk opnieuw bij zijn werkgever aan de slag gaan. De verzekeraar vergoedt dan het verschil in loon voor de werknemer of het rendementsverlies voor de werkgever. Dit is altijd een tijdelijke regeling. De vergoeding hangt af van de job en de werkcontext.

Als geen volledige genezing mogelijk is na een zwaar arbeidsongeval, dan wordt nagegaan hoe groot het percentage arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Hierbij zijn de verminderde kansen op de arbeidsmarkt van belang, onder andere rekening houdend met beroepservaring, kennis en opleiding van de werknemer. Het percentage arbeidsongeschiktheid geeft dan recht op een vergoeding die rekening houdt met het loon van de werknemer in het jaar dat voorafging aan het ongeval.

De vergoeding staat los van het loon dat de werknemer bij de werkhervatting verdient. Het is zelfs mogelijk dat de werknemer in zijn oude job aan de slag blijft voor hetzelfde loon en daar de vergoeding bovenop krijgt.

Wat als de werkhervatting niet evident is?

Voor de meeste werknemers is de situatie na een zwaar arbeidsongeval inderdaad minder rooskleurig. Vaak is het onmogelijk om met een blijvende verminderde arbeidsgeschiktheid dezelfde job weer op te nemen of zelfs bij dezelfde werkgever aan de slag te blijven. Dan zijn er twee opties. Ofwel, als hij voldoet aan de voorwaarden van de ziekteverzekering, gaat de werknemer met invaliditeitspensioen en krijgt hij een uitkering via de ziekteverzekering. Ofwel beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De werknemer kan dan een beroep doen op een werkloosheidsuitkering met daar bovenop de vergoeding voor zijn percentage arbeidsongeschiktheid. Wat het meest voordelig is voor de werknemer, verschilt sterk. De werknemer moet dit vooraf goed nagaan, zodat hij de beste oplossing kan kiezen.

Betaalt de arbeidsongevallenverzekering de kosten voor een werkpostaanpassing?

Aanpassingen aan de werkpost vergoeden we niet, hulpmiddelen voor de werknemer wel. Het ligt voor de hand dat we prothesen vergoeden, maar als de werknemer bijvoorbeeld orthopedische schoenen moet dragen, dan vergoeden we ook de orthopedische veiligheidsschoenen.

Is er een vergoeding mogelijk voor psychologische bijstand voor de werknemer, voor zijn collega’s en voor zijn familie?

Psychologische bijstand behandelen we als medische bijstand en is gedekt door de ongevallenverzekering. Dat geldt voor de werknemer en voor zijn collega’s, want die vallen ook onder de arbeidsongevallenpolis van de werkgever. Familieleden zijn niet aangesloten via de arbeidsongevallenpolis, maar kunnen daarvoor wel aanvullend verzekerd zijn.

Moet de werknemer een attest van arbeidsgeschiktheid hebben om het werk te mogen hervatten?

Op het einde van een periode van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich spontaan op het werk aanmelden en kan hij zijn job weer opnemen. Een attest van genezing is voor de meeste werknemers niet nodig en de werkgever mag dit niet eisen.

Voor bepaalde categorieën werknemers is na een afwezigheid van minstens vier weken een controle op de arbeidsgeschiktheid door de bedrijfsarts verplicht. Het gaat om werknemers in een veiligheidsfunctie, in een functie met verhoogde waakzaamheid of werknemers die een risicovolle activiteit uitvoeren. Die moeten zich laten controleren ten vroegste op de dag dat ze opnieuw starten en ten laatste op de tiende dag daarna. De beslissing van de bedrijfsarts is bindend.

Mag de werknemer het werk vroeger hervatten?

Dat mag, in overleg met de arbeidsongevallenverzekeraar en de werkgever. Hij hoeft zelfs geen attest van genezing voor te leggen.

Arbeidsongevallen voorkomen is prioriteit

Tot slot is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Door te sensibiliseren om de veiligheidsmaatregelen na te leven en te bouwen aan een breed gedragen veiligheidscultuur kan men arbeidsongevallen voorkomen.

Meer informatie

Je vindt de wetgeving over arbeidsongevallen op de website van de federale overheid.
Informatie over de arbeidsongevallenverzekering vind je bij (P&V).


Gezond werken = meer bewegen

Voldoende bewegen is belangrijk om fysiek en mentaal gezond te blijven. Elke dag zitten we op kantoor 5 tot 8 uur stil. Zelfs wie regelmatig sport maar veel stilzit, loopt een gezondheidsrisico.

Bewegen in de dagelijkse kantoorroutine

Zittend bureelwerk afwisselen met meer beweging hoeft niet moeilijk te zijn. Enkele kleine ingrepen volstaan om meer beweging in je dagelijkse routine te brengen.

 • Zit nooit langer dan een uur zonder beweging of wissel af met niet zittend werk.
 • Ga regelmatig (bijvoorbeeld elk uur) een glaasje water halen.
 • Zet de printer en het kopieerapparaat op afstand.
 • Wandel naar je collega in plaats van een mail te sturen.
 • Neem de trap in plaats van de lift.
 • Stap snel of neem een lichte looppas aan, zelfs wanneer je korte afstanden doet.
 • Parkeer op een afstand van je werk.
 • Leg een deel van je woon-werktraject te voet of met de fiets af.
 • Doe zo veel mogelijk fysieke activiteit in je vrije tijd. Stel je daarbij een haalbaar doel dat je kan volhouden.
 • Neem voor beweegpauzes bij een lange autorit.

Lees het artikel Het belang van voldoende beweging, ook op het werk (pdf) waarin dokter Mathieu Versée, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij SPMT-Arista, uitlegt waarom bewegen zo belangrijk is voor onze gezondheid.

Bewegen tijdens een lange autorit

Vertrek je binnenkort op vakantie met de auto, bekijk dan zeker het filmpje met bewegingsoefeningen voor onderweg (SPMT-Arista).

https://youtu.be/tu1nbp7fRPM


Previdis laat experts aan het woord over burn-out

Op 19 en 20 juni 2017 organiseerde Previdis een eerste event over het thema burn-out in aanloop naar de Previdis Award 2018. Burn-out is brandend, maar er heerst nog veel onwetendheid en onbegrip.

Hoe kan je burn-outs voorkomen? Welke stappen zijn er nodig om een werknemer na zijn afwezigheid te re-integreren op de werkvloer?

Previdis nodigde Marieke Impens van The Human Link en Pieter De Munck van de FOD Werkgelegenheid uit als experts om burn-out inzichtelijk te maken. Ben je nieuwsgierig wat ze te vertellen hadden? Bekijk dan de video hieronder.

https://youtu.be/VVVVxVpWGmE

Bovendien deelt de FOD Werkgelegenheid graag de presentatie met jullie:

 

20170613 Previdis 19 en 20 juni 2017 FOD Werk

Blijf op de hoogte van de Previdis events

Wil je er een volgende keer ook graag bij zijn? Hou dan deze website in de gaten en schrijf je in op onze nieuwsbrief via de knop onderaan.


Previdis Award zet Bond Moyson in beweging

De Previdis Award 2016 ging naar Bond Moyson Oost-Vlaanderen. Het winnende project stimuleert medewerkers om minder te zitten en meer te bewegen.

Bond Moyson zet met het project in op vier pijlers:

 • onderbreken van langdurig zitten,
 • een ergonomische werkplek,
 • meer bewegen,
 • meer sporten.

Al bij hun introductie leren nieuwe werknemers een goede zithouding aan. Om ergonomisch te werken zijn er dynamische bureaustoelen (swoppers) en zit-sta-bureaus aangekocht. Met lunchwandelingen, dienstfietsen en een heuse bewegingsveertiendaagse is op je stoel blijven zitten geen optie. Het bedrijf biedt een sportaanbod aan met voor elk wat wils. Uitdagend voor de sportievelingen, laagdrempelig voor wie minder sportief is of niet van sporten houdt. Zo kan iedereen meedoen, want meer bewegen heeft een positieve invloed op de fysieke en de mentale gezondheid.

Laat je inspireren voor meer welzijn op het werk

De Previdis Award motiveert het team van Bond Moyson om nog meer te investeren in welzijn op het werk. Bekijk de video over het winnende project van Bond Moyson en laat je inspireren voor meer welzijn op het werk!

https://www.youtube.com/watch?v=a22rL36Ac4c

Of organiseer zelf een inspirerend project en ding mee naar de Previdis Award 2018.


Hoe gelukkig ben jij op het werk?

Wie gelukkig is op het werk, presteert beter, heeft meer plezier en houdt het werk langer vol. Gelukkige medewerkers krijgen een betere beoordeling, een hoger loon en worden sneller geholpen door hun collega’s.

Gelukkige werknemers zorgen voor:

 • 54% minder verloop
 • 3 x meer creativiteit
 • 30% meer productiviteit

Geluk kan je leren

Niet gelukkig? Doe er wat aan. Geluk kan je leren. Dat blijkt uit onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek zagen hun geluksgevoel stijgen dankzij dagelijkse of wekelijkse gelukstips.

Geluk kan je stimuleren

Als organisatie kan je geluk stimuleren, meten en verbeteren. Door regelmatig te meten hoe gelukkig je werknemers zijn en geluk te monitoren als kritische prestatie indicator(KPI), krijg je de sleutels in handen om te werken aan het geluk van je medewerkers. Moet het werk zelf veranderen? Moeten medewerkers meer ontwikkelkansen krijgen? Hoe zit het met de communicatie of teamspirit? Of schort er wat aan de leiderschapsstijl? Met deze tips kom je al een heel eind:

 • Creëer een sfeer met minimale stress en angst. Wanneer mensen bang zijn hun job te verliezen, zijn geluk en enthousiasme ver te zoeken.
 • Schenk vertrouwen en geef kansen, zodat werknemers hun talenten kunnen ontplooien en zich verder kunnen ontwikkelen.
 • Stel haalbare en motiverende doelstellingen en zorg voor een beloning waar mensen nog lang over napraten. Bijvoorbeeld een uitstapje of een bijzondere workshop.
 • Laat experimenteren toe en accepteer daarbij fouten. Zo stimuleer je nieuwe ideeën.
 • Zorg dat werknemers zich veilig voelen, open met elkaar te praten zonder te oordelen. Probeer mensen te begrijpen, zonder ze te willen overtuigen.

Meer informatie

De geluksmeter (IVPP)
Happiness Works
Het grote geluksonderzoek (pdf)(KU Leuven)
overduurzameinzetbaarheid.nl

Doe de test

Bepaal jouw score op deze tien stellingen. En ontdek hoe gelukkig jij bent in jouw job.


10 tips om het hoofd koel te houden op warme dagen

Werken bij zomerse temperaturen is geen lachertje. Zwaar werk verrichten in volle zon is om problemen vragen. En hoewel het wettelijk gezien in een kantoor zelden te warm is om te werken, kan je toch maar beter zorgen dat het werk draaglijk blijft.

1. Drink voldoende

Op warme dagen droog je sneller uit. Dus moet je meer drinken. Liefst voor je dorst krijgt. Water, fruit- of groentesap, ice tea, gazpacho, … zijn lekker verfrissend. Drink ze koel, maar niet ijskoud. Alcohol en cafeïnehoudende dranken zijn geen goed idee.

2. Eet licht

Op warme dagen kies je best voor licht verteerbare maaltijden zoals frisse salades, rauwkost of fruit. Bewaar je lunchpakket wel in de koelkast. Bij warme temperaturen bederven verse producten snel. Een warme zomerdag is ook het ideale moment om je collega’s te trakteren. Een stukje fruit of een alcoholvrije cocktail maken een warme werkdag een stuk aangenamer!

3. Blijf binnen

Kies op warme dagen bij voorkeur voor werk dat je binnen kan doen. Niet alleen is het op warme dagen binnen meestal koeler, er is ook minder ozon dan in de buitenlucht.

4. Beweeg minder

Doe klussen die een lichamelijke inspanning vragen bij voorkeur in de koele ochtenduren. Vertrek op tijd naar het werk, zodat je rustig kan wandelen of fietsen. Neem een drankje mee voor onderweg.

5. Draag lichte kleren

Op kantoor verschijn je beter niet in shorts of een strapless jurkje. Maar op een hete zomerdag zijn een donker wollen maatpak met stropdas of een tailleur met nylon panty’s ook geen goed idee. Losse kleren in lichte kleuren en katoen zijn de beste keuze. Ze zorgen dat het zweet niet op je lichaam blijft plakken, maar kan verdampen.

6. Bescherm je tegen de zon

Beperk het werk in volle zon. Zoek de schaduw op of plaats zonneschermen en parasols. Moet je in de zon aan de slag, draag dan een pet of hoedje (eventueel met nekbescherming) en een zonnebril. Smeer je in met een hoge factor zonnecrème. Werk zeker niet in bloot bovenlijf. Om je tegen de zon te beschermen, draag je zelfs best een lange broek en lange mouwen.

7. Pas je werkuren aan

Vraag aan je werkgever om de werkuren aan te passen. Als je flexibele werkuren hebt, vermijd dan de warmste uren. Je kunt de werkdag inkorten of vroeger beginnen en stoppen. Een langere middagpauze nemen, kan ook. Las extra rustpauzes in en drink regelmatig.

8. Werk thuis

Is het bij je thuis frisser dan op kantoor? Zit je op zomerdagen op een overvolle trein of bus zonder airco? Dan kan je misschien wel thuiswerken. Bovendien ziet niemand dat je teenslippers draagt.

9. Hou je werkruimte koel

Gebruik de airco, maar vermijd een ventilator. Hou de zon buiten met gordijnen, schermen, … Zet ’s morgens, als het koeler is, de ramen open en sluit ze op de warmste uren van de dag.

10. Schakel warmtebronnen uit

Schakel elektrische toestellen zo veel mogelijk uit. Zet je computer af als je naar een vergadering vertrekt. Is je bureaulamp wel nodig? Of misschien gebruik je het kopieerapparaat of de scanner maar af en toe?

Meer informatie

De rechten voor werknemers bij warm weer vind je op werk.belgie.be


Alcoholgebruik op het werk aanpakken

Alcoholgebruik is ingebed in onze cultuur. Belgen drinken graag een glaasje op restaurant, met vrienden thuis of in een bar, op een feestje, in de zetel voor televisie… Maar hoe zit het op de werkvloer?

Alcoholisme heeft impact op productiviteit

De meeste ondernemingen verbieden hun werknemers om alcohol te drinken tijdens de werkuren. Alcoholgebruik tast immers het bewustzijn aan, maar ook het evenwichtsgevoel, de reflexen... Zo komt de veiligheid in het gedrang. Hetzelfde geldt voor medicijnen en drugs.

Overmatig gebruik van alcohol, medicijnen of drugs heeft een invloed op de productiviteit. Absenteïsme en presenteïsme komen vaker voor bij zware drinkers. Niet alleen het verlies aan productiviteit, maar ook de vervanging van deze werknemers kosten de werkgever geld. Wie werkloos is, grijpt vaker naar de fles. Zware drinkers zijn vijf keer meer werkloos.

Ook de bedrijfscultuur speelt een rol. Het gaat om structurele factoren, stress, te hoge of te lage werkdruk en de beschikbaarheid van alcohol. Als collega’s alcoholgebruik op het werk aanvaarden of goedkeuren, zelf drinken op het werk of werken onder invloed, is de kans dat iemand drinkt op het werk groter. In sommige sectoren, zoals de horeca en drankenhandel, maar ook bij dokwerkers of werknemers op zee, komt alcoholisme meer voor.

Alcoholbeleid verplicht

Cao 100 verplicht een preventief alcohol- en drugsbeleid in alle privébedrijven. De bedrijven moeten functioneringsproblemen door alcohol- en druggebruik voorkomen en gepast reageren als ze toch opduiken. In eerste instantie moet preventie vooropstaan. Daarom moeten alle werkgevers de uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid in de onderneming vastleggen in een beleids- of intentieverklaring en opnemen in het arbeidsreglement.

Hoe alcoholgebruik op het werk verminderen?

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar welke preventieprogramma’s het best werken om alcoholisme bij werknemers te verminderen. Wel lijken vooral verplichte alcoholtests en nultolerantie het aantal verwondingen en ongevallen door alcoholmisbruik te verminderen. In België gelden echter strenge voorwaarden voor het afnemen van alcohol- en drugstests door werkgevers.

Het sociale netwerk (familie, vrienden en collega’s) heeft een grote invloed op de drinker. Programma’s die dit netwerk inschakelen hebben daardoor een grotere kans op slagen. Algemene gezondheidsprogramma’s, structurele maatregelen en incentive programma’s dragen bij aan een mentaliteitswijziging op de werkvloer.

Alcoholisme is een probleem voor de hele maatschappij. Op de totale maatschappelijke kosten en het productiviteitsverlies voor de hele economie heeft een activerend arbeidsmarktbeleid het meest impact. Daarnaast kan de overheid de prijs van alcohol verhogen en de leeftijd waarop alcohol drinken is toegestaan omhoog brengen.

Bron: www.prevent.be