Elke stap telt

Wist je dat 10.000 stappen per dag hetzelfde effect hebben op je gezondheid als elke dag een half uur bewegen? Bewegen verkleint de kans op borstkanker.

Previdis is begaan met de gezondheid van werknemers. Daarom besliste het officiële partner te worden van Every Step Counts, een actie van Pink Ribbon die bedrijven aanzet tot meer bewegen.

Meer bewegen voorkomt kanker

Volgens de Stichting tegen Kanker vermindert fysieke activiteit de risico’s op:

 • kanker van de dikke darm
 • borstkanker
 • kanker van het baarmoederslijmvlies

Floor Van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut stelt dat vrouwen die voldoende lichamelijk actief zijn 20 tot 40 procent minder kans hebben op borstkanker, in vergelijking met vrouwen die niet of nauwelijks bewegen. Vrouwen die vrijwel de hele dag stilzitten, hebben gemiddeld 12 procent kans om ooit borstkanker te krijgen. Bewegen vrouwen minstens één uur per dag, dan daalt dat risico naar 8 tot 10 procent.

Of er een oorzakelijk verband bestaat tussen inactiviteit en borstkanker is nog niet aangetoond. Van Leeuwen heeft daarvoor wel aanwijzingen. De laatste jaren is immers gebleken dat de concentratie van het geslachtshormoon progesteron daalt door lichaamsbeweging. Die daling is gunstig, want progesteron kan de groei van tumorcellen bevorderen.

Stappen zetten, redt levensjaren

De Smedt, Bakker en Annemans van de UGent hebben een kosteneffectiviteitsstudie uitgevoerd voor 16 acties die een gezonde voeding en beweging bevorderen. Een van die acties ging over bedrijven die bewegen op het werk stimuleren, bijvoorbeeld via een actie als Every Step Counts.

Uit het onderzoek blijkt dat het loont om bewegen op het werk te stimuleren. In de eerste plaats zorgen bedrijven zo voor een beter en langer leven van hun werknemers. 10.000 vrouwen die elke dag 10.000 stappen zetten, winnen samen 110 kwaliteitsvolle levensjaren. En in de tweede plaats zijn ook de maatschappelijke kosten en baten in evenwicht. Elke euro die in 10.000 stappen wordt geïnvesteerd, verdient zichzelf op termijn 2 tot 20 keer terug.

Ziekte Risicovermindering
door bewegen op het werk te stimuleren
beroerte

cardiovasculaire aandoeningen

diabetes

darmkanker

borstkanker

2,33%

4,08%

2,51%

2,51%

1,47%

 

Every Step Counts

Pink Ribbon zoekt bedrijven die actief de strijd tegen borstkanker willen aangaan. Bedrijven die een gezonde levensstijl en voldoende beweging stimuleren helpen borstkanker voorkomen. 30 minuten stappen per dag zorgt voor een sterkere mentale en fysieke weerstand.

Daarom zet Pink Ribbon beweging in 2017 op de eerste plaats. Samen met Energy Lab ontwikkelde het een bewegingsplatform, Every Step Counts. Hiermee kunnen werknemers op een betrokken en actieve manier de strijd tegen borstkanker steunen.

Ook jouw stap telt

Zet samen met Previdis en Pink Ribbon de stap naar meer bewegen. Hou de volgende weken de website www.previdis.be in het oog. Ga de uitdaging van Every Step Counts aan en maak kans op een mooie prijs.

Meer informatie

Every Step Counts Pink Ribbon

De rol van lichaamsbeweging bij preventie van kanker (pdf)

www.10000stappen.be

De Smedt D., Bakker M., & Annemans L. (2016). Gezondheidsconferentie Voeding & Beweging. Geïntegreerd actieplan voeding en beweging 2008-2015. Kosteneffectiviteitstudie. Gent: UGent.


Hoe hou je werk en privé in balans?

Als werk en privé uit balans zijn, loert een burn-out om de hoek. Previdis vroeg Petra Neyts hoe we werk en privé in balans kunnen houden. Een dynamiek waarin werkgevers, werknemers en leidinggevenden een rol spelen.

Als we werk en privé in balans willen houden, moeten we beide dan strikt gescheiden houden?

Neen, het gaat echt om de balans. Als je je job graag doet of aan een leuk project werkt, is het niet erg om er in de privétijd extra tijd in te investeren. Idealiter zeg je ’s avonds: “Nu heb ik zowel op het werk als thuis alles kunnen doen, wat ik vandaag wilde doen.” Dat kan niet elke dag. Je kunt wel zelf de balans bewaken. Meestal vergeten we dat. We plannen een heleboel werk en ook privé stapelen we van alles op. Terwijl je beter zou inplannen dat je het privé wat rustiger aan doet als er een drukke periode op het werk aankomt.

Sommigen compenseren werken met sporten, bijvoorbeeld lopen. Op zich is dat een prima idee. Maar als je extra hard werken met extra veel sporten wilt compenseren, dan kan het te veel worden. Als je de balans aan beide kanten blijft opstapelen, loopt het fout af. Bekijk het als een juk. Beide kanten zijn in het ideale geval even zwaar, maar je moet het wel kunnen dragen.

Welke rol speelt de werkgever daarin?

Ik raad aan om ook op teamniveau de balans te bewaken. Een echt team werkt samen naar een doel. De teamleden springen voor elkaar in. De moeilijke of vervelende klussen komen niet systematisch op de schouders van één of enkele personen terecht. Samen zet het team zich in voor het grote doel van de organisatie.

Daarin speelt de teamleider een belangrijke rol. Voor de gezamenlijke koers van het team, maar ook voor zichzelf. Veel leidinggevenden verzetten bergen werk voor hun team, in plaats van te werken aan het team. Ze hebben de neiging te veel zelf te doen. Het team vindt dit normaal en schuift alles waarover het onzeker is door naar de leidinggevende, die nog meer zelf gaat doen…

Vaak groeien de ‘beste’ werknemers door tot leidinggevende. In dergelijke gevallen kan de leidinggevende het werk inderdaad het beste. Maar door de moeilijkste opdrachten zelf te doen, ontwikkelt het team zich niet. De leidinggevende op zijn beurt heeft geen tijd om zijn managementskills te oefenen. Bovendien leert hij niet wat de teamleden in hun mars hebben en komen andere ideeën niet aan de oppervlakte. Ook al lijkt het op korte termijn minder productief om het team te betrekken, het levert veel meer op. De tijd en energie die je moet investeren, is beperkt. En het rendement komt vrij snel. Niet alleen als tijdswinst voor de leidinggevende. Ook in de vorm van betrokkenheid van de teamleden.

Zetten bedrijven dan wel de juiste man of vrouw op de juiste plaats wanneer ze de beste werknemer tot leidinggevende promoveren?

Dat is een interessante vraag. Je ziet werknemers eindeloos veel energie stoppen in zaken die hen niet liggen of die ze niet graag doen. Zonder dat ze dit beseffen. In een team zijn er verschillende rollen nodig om het gezamenlijke doel efficiënt en succesvol te bereiken. Bijvoorbeeld de rol van praktische organisator, van creatieve denker, analyticus, coördinator...

Er bestaan negen rollen die de teamleden — afhankelijk van de opdracht —kunnen opnemen. Sommige rollen passen je goed, andere helemaal niet. Als teamleider probeer je dus best je team samen te stellen op basis van de rollen die bij de opdracht passen. Soms heb je rollen nodig, waarvoor de geknipte persoon ontbreekt. Dan wordt het moeilijk.

Scoren bedrijven die werken met wisselende projectteams daarin beter?

Onderzoek uit de jaren zeventig lijkt dat te bevestigen. Een efficiënt projectteam stel je samen door niet alleen te kijken naar de competenties of functietitels van de teamleden. Het is de combinatie van hun persoonlijkheid, talenten, kwaliteiten, competenties die bepaalt welke rollen zij van nature (en zonder moeite) opnemen. Door hen zorgvuldig te screenen, kom je tot een waardevol en werkbaar functieprofiel. De volgende stap is dan de beschikbare profielen koppelen aan de teamdoelstelling.

Afhankelijk van de fase van een project heb je op het ene moment mensen nodig die kunnen samenwerken en compromissen sluiten en op het andere moment iemand die conflicten durft benoemen en knopen doorhakt.

Wat heeft dan de voorkeur? Een werknemer die in het team past of iemand die in de rol past?

Het is geen zwart-witverhaal. We hebben de neiging beter op te schieten met soortgelijke karakters. Toch hebben we, zoals gezegd, verschillende rollen in een team nodig. Soms is dat lastig, maar wie het grotere doel voor ogen houdt, zal dit begrijpen. Aanvaarden dat de verschillen waardevol zijn, is een basisbeginsel voor effectief samenwerken. De eigen meerwaarde en de meerwaarde van de collega’s zien om samen het doel te bereiken.

De juiste man of vrouw op de juiste plaats wil niet zeggen dat je nooit iets tegen je zin moet doen. Als iedereen het gezamenlijk doel vooropstelt, en je omgeving je waardeert omwille van je ‘anders zijn’, dan kost het je minder negatieve energie.

Kortom, je team goed samenstellen kan burn-outs voorkomen.

Dat klopt deels, maar is te kort door de bocht. De werknemer in kwestie is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Je moet leren luisteren naar je lichaam. Leren voelen wat je energie geeft en wat energie vreet. Niet wachten tot er ernstige lichamelijke klachten zijn, die je functioneren hypothekeren.

Soms ligt de oorzaak in problemen thuis. Daar kan de werkgever weinig aan doen. De werkgever kan wel zijn werknemers helpen het beste uit zichzelf te halen op de werkvloer. Investeren in hen beter leren communiceren. Kijken naar de hele persoon, en niet enkel naar de functietitel.

Betekent dat ook investeren in multi-inzetbaarheid, zodat de werknemer nog een passende rol kan innemen als een functie wegvalt?

Dat zou mooi zijn. Maar het is moeilijk te voorspellen welke competenties in de toekomst nodig zijn. Al kan het geen kwaad om werknemers te laten wisselen in rollen. Zo ontwikkelen ze meerdere competenties, kunnen ze andere facetten van zichzelf tonen en ontdekken in welke andere rollen ze zich ook goed voelen.

Vaak zijn het de meest gedreven werknemers die wegvallen met een burn-out. Een goede reden om als werkgever verder te kijken dan vaktechnische competenties en werknemers te helpen hun soft skills te ontwikkelen. Investeren in mensen loont altijd.

Meer informatie

www.mtrx.be


Pink Ribbon en Previdis dagen bedrijven uit met nieuwe campagne tegen borstkanker

Onder het motto ‘Elke stap telt’ lanceren Pink Ribbon en Previdis een nieuwe campagne in de strijd tegen borstkanker en willen ze de aandacht vestigen op preventie en welzijn op het werk. Van maart tot mei 2018 kunnen bedrijven samen met hun personeel de uitdaging aangaan om elke dag meer te bewegen op het werk, maar ook daarbuiten. Met deze actie willen de organisatoren het belang van bewegen voor de gezondheid onder de aandacht brengen.

Gewoontes veranderen

Dertig minuten stappen per dag heeft al een positief effect op de gezondheid. Dagelijks bewegen verkleint het risico op tal van hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen als diabetes of bepaalde kankers. “Bewegen beperkt bovendien de gewichtstoename, een andere risicofactor van kanker. Ook tijdens en na een kankerbehandeling werd het positieve effect van lichaamsbeweging aangetoond”, zegt Dick Van Gijzen, programmamanager van Previdis, partner van deze actie.

Sporten is niet eens nodig om meer te bewegen. Enkele gewoontes veranderen kan al een behoorlijke stap in de goede richting zijn. Tijdens onze werkdag zitten we te vaak stil. Enkele eenvoudige dingen zoals de trap nemen in plaats van de lift of ’s middags buiten gaan eten met de collega’s, zorgen al snel voor een mooi extra aantal stappen per dag.

Positief effect op fysieke en psychische gezondheid

Bewegen verbetert niet alleen de fysieke, maar ook onze psychische gezondheid. Een positieve bedrijfsdynamiek, meer welzijn, meer betrokkenheid én gelukkige medewerkers die zich met goesting engageren zijn maar enkele meetbare, positieve effecten. Bovendien creëer je met deze actie ook nog eens een groot groepsgevoel onder de collega’s en vestig je de aandacht op een positieve manier op de strijd tegen borstkanker.

Bedrijven die de uitdaging aangaan kunnen zich op een platform registreren, waar de stappen van hun personeelsleden nauwkeurig kunnen worden bijgehouden aan de hand van stappentellers. Elk bedrijf kan op de voet volgen hoeveel stappen ze al hebben afgelegd. De uitdaging is om samen met alle collega’s op maximum drie maanden tijd zoveel mogelijk stappen te zetten.

Bedrijf in beweging

Op 14 december organiseert Previdis tussen 12u en 13u een webinar “Zet je bedrijf in beweging” over bewegen op het werk. Barbara Torfs vertelt in 10 eenvoudige regels meer over de zin en de onzin van bewegen en de mensen van Bond Moyson Oost-Vlaanderen getuigen over hun ervaringen en de resultaten van bewegingsweken. Meer info en inschrijven via deze link.
----------------------------------------------------------------

Einde bericht

Over Previdis

Previdis, een onderdeel van P&V Groep, is begaan met het welgevoelen, de gezondheid en de veiligheid op het werk. Previdis wil inspireren en stimuleren én zo een gezonde werkplek creëren met de mens in het middelpunt. Ze brengt daarom experts, werkgevers en werknemers samen met als doel te informeren, sensibiliseren en motiveren met informatie, tips en innovatieve tools." www.previdis.be

Over Pink Ribbon

Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker, sensibiliseert voor preventie en opsporing en zamelt fondsen in voor psychosociale projecten die (ex)-patiënten steunen. Het gaat om initiatieven die de houding en het gedrag van de bevolking ten opzichte van borstkanker verbeteren, het gevoel van angst en isolatie verminderen en taboes bespreekbaar maken. Daarenboven financiert Pink Ribbon de projecten van het Pink Ribbon Fonds. Deze richten zich op de verbetering van de medische behandeling en de levenskwaliteit van personen met borstkanker en van hun omgeving. Het Pink Ribbon Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Meer informatie kan je vinden op www.pink-ribbon.be.

 

Contact:

Contact Previdis: Dick Van Gijzen – TEL: +32 2 250 97 59 - +32 496 57 87 13
E-mail : dick.van.gijzen@pvgroup.be

Persverantwoordelijke Pink Ribbon: Kim Heylen – Tel: +32 476 33 22 54
E-mail: kimheylen@pink-ribbon.be


Bewegen verkleint het risico op kanker

Dagelijks bewegen verkleint het risico op tal van hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen als diabetes of bepaalde kankers. Bewegen beperkt bovendien de gewichtstoename, een andere risicofactor van kanker. Ook tijdens en na een kankerbehandeling werd het positieve effect van lichaamsbeweging aangetoond.

Uit studies over verschillende soorten kankers is gebleken dat bewegen en sporten het risico op darm-, borst- en baarmoederkanker verkleint. Zo toont de studie van de British Heart Foundation aan dat het risico op darmkanker met 20 tot 40% afneemt, en het risico op baarmoederkanker met 27%. Idem voor longkanker: mensen die fysiek actief zijn, lopen 30% minder risico op longkanker.

Regelmatig bewegen zou volstaan om beschermd te zijn. Sporten, recreatief of in competitieverband, is niet eens nodig. Het komt erop aan uw spieren te activeren, in beweging te zijn, en dat kan ook door het huishouden te doen, te tuinieren, te stappen of te fietsen... Deskundigen raden aan om minstens 30 minuten per dag goed door te stappen – eventueel in blokjes van tien minuten mocht het niet in één keer lukken. Het belangrijkste is de regelmaat: alle dagen dus. Maak er een gewoonte van om een bus- of metrohalte te vroeg af te stappen of de trap te nemen in plaats van de lift. Beperk passieve en zittende activiteiten. Uw dagelijkse halfuurtje beweging vult u best nog aan met een uurtje intensiever bewegen tijdens het weekend.

Zes positieve effecten van lichaamsbeweging die het risico op kanker verlagen:

 • Bewegen versterkt het immuunsysteem. Ons lichaam produceert elke dag gemiddeld 300 tot 1.000 kankercellen. Een goede fysieke weerstand elimineert ze langs natuurlijke weg.
 • Bewegen stimuleert de darmtransit. Schadelijke afvalstoffen en substanties worden dan sneller afgevoerd door het spijsverteringsstelsel.
 • Een lichaam in goede fysieke conditie herstelt zich sneller en beter en garandeert een gezonde celdeling.
 • Bewegen bevordert een diepe ademhaling en de zuurstoftoevoer naar de cellen. Een lichaam met een goede zuurstoftoevoer is beter in staat om weerstand te bieden aan vrije radicalen, agressieve deeltjes die heel wat ziektes kunnen verwekken, waaronder kanker.
 • Bewegen verstevigt de spiermassa, wat positief is voor het immuunsysteem.
 • Lichaamsbeweging beperkt overgewicht, een belangrijke risicofactor van kanker.

Bewegen voor een beter herstel

Aangepaste lichaamsbeweging wordt ook aanbevolen tijdens en na een kankerbehandeling. Ze verbetert immers het herstel en de genezing. Ook het fysieke en mentale effect is aangetoond. Bewegen verbetert de overlevingskansen en de levenskwaliteit (herstellende slaap, eetlust, betere weerstand, positievere ingesteldheid, zelfvertrouwen en hernieuwde energie).
Beweeg en elimineer ...


Haal energie uit een verfrissende én gezonde lunch

Gezond lunchen op het werk is niet evident. Je hebt weinig tijd voor een middagpauze. Je smeert ’s morgens snel wat boterhammen, luncht in de bedrijfskantine of haalt een belegd broodje om de hoek. Of erger nog, je kiest voor een wafel uit de automaat.

Het kan anders! Dit artikel geeft je alvast een paar tips om van lekker en gezond lunchen een gewoonte te maken.

Plan een gezonde lunch voor de hele week

Een gezonde lunch meenemen naar het werk is niet altijd makkelijk. Je wil wel gezond eten, maar hebt geen tijd om iets klaar te maken of je hebt niet de geschikte ingrediënten in huis.

Wacht niet tot ’s morgens met je lunchplannen. Bedenk al bij je weekinkopen wat voor lekkers en gezonds in je lunchbox past. Voorzie een set handige meeneemdoosjes en combineer naar hartenlust.

Bij de bereiding van je avondmaal kan je zorgen voor wat extra’s of voor een variant om de volgende dag mee te nemen naar het werk: zo smaakt groentetaart ook koud erg lekker. Bak een extra kipfilet, een stukje zalm of een gehaktbal en snij deze in blokjes voor in een salade. Gekookte aardappelen met een vinaigrette, haring en verse of zure uitjes zijn lekker fris in de zomer. Ook gegrilde of geblancheerde groenten passen vaak bij een salade.

Koop groenten die je enkele dagen kan bewaren in de koelkast en die je zonder al te veel werk gemakkelijk kan meenemen. Bijvoorbeeld kerstomaatjes, paprika, wortelen, radijzen, komkommer, bloemkool… Varieer de groenten, vul aan met kip, garnalen, feta, hamblokjes, gebraad, … en eet er een sneetje volkorenbrood bij. Met een smakelijke verse salade geniet je elke dag van een gezonde lunch.

Maak een lekkere gazpacho of koop eens een groentesapje of karnemelk. Dat is zalig fris in de zomer en bevat minder calorieën dan fruitsap.

Maak zelf een echt broodje gezond

Wist je dat het klassieke ‘smoske’ met kaas, ham, ei en mayonaise 1000 calorieën telt? Zelfs als daar een blaadje sla, een schijfje komkommer en tomaat op ligt? Helemaal geen broodje gezond dus. En dat geldt ook voor het broodje martino en broodjes belegd met slaatjes op basis van mayonaise.

Dan maak je beter zelf een écht broodje gezond, zonder mayonaise. Kies voor een volkorenbroodje of boterham en besmeer het met een mespuntje margarine. Beleg met mager vlees, zoals kip of rosbief. Vette vis (sardienen, haring, zalm of makreel) kan ook. Werk af met extra veel rauwkost en wat verse tuinkruiden.

Ben je fan van vis- of vleessalade? Dan bereid je die makkelijk zelf. In plaats van veel mayonaise gebruik je een lepel light mayonaise aangevuld met yoghurt, ketchup, … Wat verse kruiden, tabasco, wasabi, ui, augurk, kappers, eitjes… maken het af.

Geniet van een heerlijke salade

De meest gezonde lunch blijft een goed vullende salade. Als je de juiste boodschappen in huis haalt, dan maak je in geen tijd een verrukkelijke salade. Minder saai dan boterhammen, lekker en gezond, vol vitaminen en mineralen. Maak een salade die je een voldaan gevoel geeft. Het is niet de bedoeling dat je na een uurtje weer honger hebt.

Hoe maak je in een handomdraai een gezonde salade?

Als je uit elke groep één of meerdere voedingsmiddelen kiest en deze combineert, dan krijg je een hele gezonde salade. Er zijn mogelijkheden te over om te variëren.

Als basis gebruik je bladgroenten zoals veldsla, romeinse sla, radicchio, ijsbergsla, Chinese kool, rucola, spinazie, witlof, andijvie…

Voeg er enkele groenten aan toe die je salade karakter geven zoals tomaat, komkommer, paprika, selderij, avocado, courgette, wortel, radijsjes, artisjokharten, zoete aardappel, bieten, ui...

Vergeet niet om eiwitrijke voedingsmiddelen toe te voegen. Die zorgen voor een verzadigd gevoel, zodat je niet meteen weer honger krijgt. Denk aan vette vis boordevol omega 3, mager vlees, gekookt of gebakken ei, kaas of tofu.

Maak je salade knapperig met wat noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten), fruit (appel, druiven, granaatappel) of zaden (zonnebloempitten, pijnboompitten, sesamzaadjes, chiazaden).

Werk af met een lichte dressing en kruiden.

Te veel werk? Echt niet. Met een vijftal ingrediënten creëer je al een heerlijke salade. Of wat dacht je van dit recept voor een simpele waldorfsalade?

Lekker en makkelijk: de waldorfsalade

Snij een knapperig zure appel en enkele stengels selder in hapklare stukjes. Voeg een handvol geweekte rozijnen en geroosterde walnoten toe. Snij een gekookt eitje in partjes. Meng alles door elkaar en overgiet met een lichte dressing. Voeg naar smaak nog wat kruiden (bv. peterselie) toe.

Smakelijk!


Doel: 10.000 stappen per dag

Op het internet of in de dokterspraktijk, overal worden we om de oren geslagen met aanbevelingen over lichaamsbeweging. Een van de bekendste hiervan is de befaamde regel van '10.000 stappen per dag'. Maar moeten we echt 10.000 stappen per dag zetten om in vorm te blijven?

Dertig minuten voor een betere gezondheid

Lijken 10.000 stappen per dag een onoverkomelijke hindernis, een berg die je nooit zult bedwingen? Wees gerust, 10.000 stappen is eerder een symbolische drempel, maar het geeft een goed idee van de dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging die wordt aanbevolen door specialisten. Sedentair gedrag en gebrek aan lichaamsbeweging zijn immers de vierde grootste risicofactor voor sterfte op wereldniveau. En elke dag een minimum aan lichaamsbeweging vermindert het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en andere ziekten.

10.000 stappen komt overeen met ongeveer dertig minuten wandelen per dag, of elke andere vorm van matige lichaamsbeweging. Maar met het werk, de kinderen en allerlei andere activiteiten heeft niet iedereen noodzakelijk de tijd om elke dag een halfuur te gaan wandelen. Gelukkig zijn er andere manieren om aan je dagelijkse dosis lichaamsbeweging te komen.

Tips en tricks om te blijven bewegen

Wandelen is inderdaad niet de enige dagelijkse activiteit die een gunstig effect kan hebben op je fysieke conditie. Als je geen tijd hebt om naar de sportclub te gaan, zijn dit enkele dagdagelijkse activiteiten die je zullen helpen om elke dag gemakkelijker aan je dertig minuten lichaamsbeweging te komen:

 • Neem je op het werk gewoonlijk de lift? Gebruik liever de trap!
 • Woon je in de buurt van je werk? Waarom zou je niet met de fiets of te voet gaan in plaats van met de auto?
 • Parkeer je auto op vijf minuten te voet van je bestemming zodat je een eindje kunt wandelen: dat is altijd mooi meegenomen!
 • Het huishouden doen is ook lichaamsbeweging: was de auto, lap de ramen, stofzuig, ...
 • Door te tuinieren verbruik je ook heel wat energie: maai het gras, veeg de bladeren aan, ...

Een dagelijkse reflex

Het belangrijkste is niet zozeer dat je exact 10.000 stappen per dag zet, maar dat je een toereikend niveau van lichaamsbeweging aanhoudt. Als je geen tijd of zin hebt om elke dag dertig minuten te gaan wandelen, dan kun je nog altijd verschillende andere kleine activiteiten combineren waardoor je, uiteindelijk, voldoende inspanningen kunt leveren.

Denk daar ook aan wanneer je op je werk bent, vooral als je vaak moet opstaan van je bureau: verschillende keren de trap op- en afgaan, naar het bureau van een collega gaan in plaats van hem te bellen of een eindje van je werk parkeren, enz. Zonder er zelfs op te letten, kom je gemakkelijk aan dertig minuten lichaamsbeweging per dag!

Referenties:

 1. Bel S., De Ridder K., Lebacq T., Ost C. & Teppers E. Lichaamsbeweging en sedentair gedrag. In: Bel S., De Ridder K. & Lebacq (eds.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 3. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  Beschikbaar op https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r2/3.lichaamsbeweging_r2.pdf
 2. https://www.mangerbouger.be/
 3. Lichaamsbeweging, rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
  Beschikbaar op https://fcs.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/NEDERLANDS/PA_NL.pdf

Hoe creëer je een aangename werkplek?

We spenderen 30 tot 39 uur per week op kantoor. Een aangename werkplek met voldoende licht, lucht en ruimte is dus essentieel.

René Froger zingt: “Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was…” Wat geldt voor het leven, geldt ook voor kantoor. Een doordachte kantoorinrichting biedt je een eigen plek, daglicht en zicht op de natuur, creëert plaatsen om elkaar te ontmoeten en je veilig en gelukkig te voelen. Kortom, een aangename werkplek heeft een heilzaam effect op je gemoed, voedt je creativiteit en stimuleert de teamgeest.

Een eigen plek

Volgens Interface voelt 39% van de werknemers wereldwijd zich productiever in een eigen kantoorruimte. In de Europese landen uit de studie ligt dat percentage nog hoger. Wie werkt in een open kantoorlandschap geeft in 36% van de gevallen de voorkeur aan een eigen bureau boven een flexplek. Niettemin sluiten open kantoorlandschappen aan bij de hedendaagse trend van plaats- en tijdonafhankelijk werken en zouden ze de creativiteit, teamspirit en dynamiek bevorderen.

Dat lijkt tegenstrijdig. Maar een eigen werkplek hoeft niet noodzakelijk een eigen afgesloten kantoorruimte te betekenen. Het betekent in de eerste plaats zelf kiezen waar, wanneer en hoe je werkt. Dan ontstaat een positieve invloed op innovatie, jobperformantie, jobtevredenheid en werkplektevredenheid.

Positieve effecten van eigen keuzes bij werkplekinrichting

Figuur 1. Harvard Business Review – Organizational Culture – Employees perform better when they can control their space, D. Hoskins, 2014

Ten tweede betekent een eigen werkplek meester blijven over de eigen privacy. Zelf bepalen wat privé en wat publiek is. Zich kunnen afsluiten van omgevingslawaai en collega’s om rustig door te werken of even alleen te zijn. Vertaald naar kantoordesign zijn er dynamische werkomgevingen nodig voor groepswerk, afgeschermde zones voor individueel werk en stille ruimtes voor concentratiewerk.

Een eigen werkplek geeft je vertrouwen en veiligheid en zorgt voor stabiliteit, maar leidt evenzeer tot dagelijkse sleur. Weg is het positief effect op je humeur. Afwisselen is de boodschap: wisselen tussen thuis en kantoor of van plaats veranderen op kantoor. Door te wisselen zorg je voor andere sociale contacten en krijg je weer een frisse blik. Ook bij planten en decoratie verdwijnt na een tijdje het gunstig effect. Verander je ze regelmatig, dan herleeft het effect.

Een plek onder de zon

Op kantoor hebben we graag natuurlijke elementen zoals planten, zonlicht, natuurlijke materialen en kleuren. Volgens Interface zorgen natuurlijke elementen voor 15% meer welzijn, 15% hogere creativiteit en 6% hogere productiviteit.

Wereldwijd noemt 44% van de respondenten daglicht als favoriet kenmerk voor de ideale werkplek. Toch heeft 47% van de werknemers geen natuurlijk daglicht op de werkplek. In hun favoriete werkomgeving willen werknemers de volgende vijf natuurlijke elementen:

 • Daglicht (44%)
 • Echte planten (20%)
 • Rustige werkomgeving (19%)
 • Zicht op de natuur (17%)
 • Natuurlijke kleuren (15%)

 

Natuurlijke lichtinval is onmisbaar voor het welzijn. Daglicht heeft van nature een wisseling in luminantie en zorgt voor dag- en nachtritme. Zon en regen beïnvloeden je gemoedstoestand. Warm licht leidt tot betere creatieve prestaties dan koud licht.

Uitzicht op natuurlijke elementen, zoals bomen en andere vegetatie, stimuleert een positieve instelling en creatief denken en bevordert de prestaties op de werkplek. Uitzicht naar buiten schept ruimtegevoel. Vergezichten doen de ogen ontspannen en plaatsen je in een ruimer kader.

Door planten en verse bloemen op de werkplek, voelen kantoormedewerkers zich gezonder en energieker. Regelmatig de planten en het groen verplaatsen, helpt om het fris gevoel te houden.

De kleuren blauw en groen bieden een veilig gevoel en verbeteren de creatieve output. Blauw werkt kalmerend en stimuleert de motivatie om een probleem aan te pakken.

Natuurlijke materialen zoals hout stimuleren de gemoedstoestand positief. Houten meubels hebben een soortgelijk effect als planten. Duurzaamheid en aandacht voor het klimaat staan voorop bij de materiaalkeuze.

Altijd iemand in de buurt

In een kantoor moet er ruimte zijn om samen te werken, te overleggen, te vergaderen, te brainstormen, te socializen… Idealiter bevordert de ruimte zelf spontane informele ontmoetingen. Dat kan bijvoorbeeld door de gekende monofunctionele gangen te verrijken met interessante verbredingen en hoeken. Het resultaat? Kruisbestuiving van kennis en informatie door intermenselijke relaties, wat het teamgebeuren ten goede komt. Interactie stimuleert innovatie!

Soms is het nodig de werkplek even los te laten. Een actieve pauze of mentale time-out zoals een spelletje pingpong, een middagwandeling of zelfs een powernap zijn gezond, laden de batterijen weer op en helpen om informatie te verwerken. Belangrijk voor het succes is dat het niet blijft bij een leuk extraatje, maar geïntegreerd wordt in de kantoorinrichting en de bedrijfscultuur.

Gelukkig zijn

Waarom betrek je de werknemers niet bij de inrichting, de materiaalkeuze, de bestemming of de naamgeving van de ruimtes? Of laat je ze zelf een unieke naam bedenken voor de ruimtes? Je schept verwachtingen bij bezoekers en creëert ownership bij werknemers.

Betrokken werknemers zijn gezonder, gelukkiger en productiever. Fierheid, herkenning en authenticiteit zorgen voor een wij-gevoel waarbij werknemers zich identificeren met de organisatie.

Bronnen

Dit artikel kwam tot stand samen met advies- en studiebureau LiPS en CONIX RDBM Advisors.

Employees perform better when they can control their space (Harvard Business Review)
Balancing ‘We’ and ‘Me’: the best collaborative Spaces also support sollitude (Harvard Business Review)
U.S. Workplace Survey, Key Findings (pdf) (Gensler)
Human Spaces Global Report (Interface)


Meer fietsen, minder ziekteverzuim

Het aantal boeken, artikelen en websites die de positieve invloed van fietsen aanprijzen, is niet meer te tellen. Volgens een studie van TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, die in 2009 werd gepubliceerd, neemt een persoon die regelmatig met de fiets naar zijn werk gaat, elk jaar één dag minder ziekteverlof dan zijn niet-fietsende collega's. Waar wachten we dan nog allemaal op om de auto in de garage te laten en de fiets te nemen?

Fietsen, een heleboel voordelen

We kennen allemaal de gunstige effecten van fietsen op de gezondheid in termen van gewichtsverlies. Trappen tot aan het werk is zo één van de beste manieren om in vorm te blijven, maar fietsen heeft ook positieve effecten op mentaal vlak: uit studies is gebleken dat fietsende werknemers over het algemeen duidelijk minder stress hebben dan hun collega's die met de auto of met de trein naar het werk gaan.

Iedereen wint erbij

In 2009 had TNO de werkgevers al voorgesteld om hun werknemers aan te moedigen met de fiets naar het werk te gaan. Wie een betere gezondheid zegt, zegt immers ook minder ziekteverzuim. Volgens die studie nemen fietsers elk jaar gemiddeld één dag minder ziekteverlof dan hun niet-fietsende collega's. Dat heeft ook een gunstig effect op economisch gebied: er is berekend dat de werkgevers 27 miljoen euro per jaar zouden kunnen besparen als het aantal werknemers die met de fiets naar hun werk gaan, met 1% zou toenemen. En vergeet ook de fietsvergoeding niet, die bepaalde werknemers aan hun fietsende werknemers toekennen en die is vrijgesteld van belastingen.

Een duidelijke win-winsituatie!

Gezondheid, een zaak van iedereen

Er zijn al veel stimuleringsmaatregelen genomen op de werkvloer om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te verbeteren: vaccinatieprogramma's, hulp om te stoppen met roken, informatie en bewustmaking omtrent gezondere voeding... Het is immers in het belang van iedereen, werkgevers én werknemers.
Als je twijfelt om de stap te zetten om met de fiets naar je werk te gaan, aarzel dan niet om inlichtingen in te winnen bij je werkgever over de fietsvergoeding. Ook het project Bike to Work, met de steun van de Fietsersbond (in Vlaanderen) en de GRACQ (in Franstalig België), is een groot succes.

Tot binnenkort op het fietspad!

Referenties:

 1. Regelmatig fietsen naar het werk leidt tot lager ziekteverzuim
  Studie van TNO, gepubliceerd in 2009
 2. http://www.telegraph.co.uk/men/active/recreational-cycling/11603491/Cyclists-are-40-per-cent-less-stressed-than-other-commuters.html
 3. https://www.biketowork.be/

Je gewoonten veranderen: langzaam, maar zeker

Ze vergezellen ons elke dag, zonder dat we ze noodzakelijk opmerken. We kunnen niet zonder en toch beseffen we nauwelijks dat ze er zijn. Waarover gaat het? Over onze gewoonten, natuurlijk! En soms proberen we ze te veranderen. In dat geval is het beter om langzaam maar zeker te werk te gaan.

De dagelijkse routines

Of we nu thuis zijn of op het werk, we hebben allemaal onze kleine gewoonten en routines die het ritme van ons dagelijkse leven bepalen. We zetten bijvoorbeeld de radio aan als we wakker worden of we drinken een koffie als we aankomen op het werk, voor we onze mailbox openen. Uit studies is gebleken dat we 40% van onze dagelijkse handelingen op nagenoeg dezelfde manier uitvoeren, dag na dag. Het zijn die kleine gewoonten en rituelen die ons een gevoel van stabiliteit geven in een dagelijks leven waarin dingen soms snel kunnen veranderen. Maar bepaalde (slechte) gewoonten zijn hardnekkig. Om ze af te leren, gaat er niets boven een flinke dosis doorzettingsvermogen ... en veel organisatie.

Stel jezelf doelen

Je denkt dat je vanaf morgen voor eens en altijd zult kunnen stoppen met roken, zult kunnen sporten en gezonder zult kunnen eten? Vergeet het maar! Hoe groter je denkt, hoe groter de kans op mislukking. Vergeet niet dat je gewoonten ontstaan omdat ze je een gevoel van veiligheid bieden. Als je ze van de ene dag op de andere helemaal omgooit, loop je het risico dat je niet meer weet waar je staat. Om dat te vermijden, stel je jezelf beter redelijke doelen, die je geleidelijk een beetje moeilijker maakt.

Laten we het voorbeeld nemen van een verandering van eetgewoonten. Eet je meestal elke avond een diepvriespizza? Stop daar dan niet volledig mee, maar neem genoegen met om de andere avond een diepvriespizza en wissel af met een gezondere maaltijd. Neem je altijd twee suikerklontjes in je koffie? Probeer er maar eentje te nemen. En neem na enkele dagen maar om de andere dag suiker in je koffie. Wil je opnieuw beginnen te sporten? Begin met twee of drie keer per week een blokje rond te wandelen. Zodra je meer op je gemak bent, kun je vaker of langer gaan wandelen. En ga zo maar door.

Steen voor steen

Je hebt het vast al begrepen, de beste methode is jezelf 'minidoelen' stellen, die redelijk zijn, maar toch een inspanning vragen. Je kunt zelfs een boekje bijhouden waarin je een lijst opmaakt van de doelen die je jezelf stelt. Erger je niet als je een van je doelen niet bereikt. Begin met iets anders en probeer het later opnieuw. En ook al heb je het gevoel dat je doelen van weinig belang zijn, je zult op termijn het verschil zien.

Stel je voor dat je je huis weer zou willen opbouwen op betere fundamenten. Je gaat je nieuwe huis niet op één dag bouwen, maar steen voor steen. Het zal veel geduld en doorzettingsvermogen vragen, maar je zult eens zo tevreden zijn als je de resultaten van je inspanningen ziet!

Referenties:


Communiceren over veilig werken: hoe doe je dat?

Werken aan een veiligheidscultuur blijft nodig om arbeidsongevallen te voorkomen. Communiceren over veilig werken, kun je nooit genoeg. We vroegen aan Dirk Vandriessche van communicatiebureau Talking Circles – een bureau met veel ervaring in veiligheidscommunicatie – hoe hij dat aanpakt.

Je organiseert vaak veiligheidscampagnes in grote industriële en chemische bedrijven. De veiligheidsregels zijn er meestal al goed ingeslepen. Wat is dan het doel van die campagnes?

De voorbije decennia is de veiligheid in bedrijven sterk toegenomen. Dat danken we aan veiligere machines, betere beschermingsmiddelen en meer aandacht voor de veiligheidsregels. Het aantal arbeidsongevallen daalt sterk. Toch vinden er nog steeds arbeidsongevallen plaats. Het lijkt moeilijk om de laatste 5% te voorkomen. Hierbij speelt het gedrag van de werknemers een belangrijke rol. En dat heeft dan weer met de veiligheidscultuur te maken.

De basis, zoals veiligheidsregels opstellen, uithangen en doen naleven, is in veel bedrijven in orde. Toch zie je verschillen. Waar in het ene bedrijf de werknemers louter de regels volgen, geven ze in een ander bedrijf elkaar spontaan tips om veiliger te werken. Of stellen ze verbeteringen voor bij hun leidinggevende. Er heerst een proactieve veiligheidscultuur. Met communicatiecampagnes werken we aan die veiligheidsattitude.

Waaruit bestaat een veiligheidscultuur?

Veel bedrijven zeggen: Veiligheid is voor ons dé prioriteit. Maar belangrijker dan de woorden, zijn de daden. Veiligheid moet deel uitmaken van de strategie van de organisatie en moet dagelijks op de werkvloer leven. Het moet net als kwaliteit en productiviteit in de doelstellingen en de evaluaties van de werknemers aan bod komen. Leidinggevenden moeten ook het voorbeeld geven en bijvoorbeeld niet zonder helm de productiehal ingaan.

Een goed uitgangspunt is: Als het niet veilig kan, dan doen we het niet. Bij elke taak moet de reflex zijn: hoe kan ik de taak veilig uitvoeren? Doe je dat niet, dan kun je niet claimen dat veiligheid de eerste prioriteit is. Sommige bedrijven passen dat letterlijk toe door bij het begin van elke taak een veiligheidschecklist formeel te laten afvinken. Dit helpt om het gedrag te beïnvloeden.

Hoe kan communicatie bijdragen om een veiligheidscultuur te creëren?

In de eerste plaats moet je de boodschap continu herhalen op allerhande manieren: met posters, artikels in het personeelsblad, workshops, misschien zelfs een mascotte… Belangrijk daarbij is dat over het thema wordt gepraat. Een goed idee is om regelmatig een overleg te organiseren over een veiligheidsthema: onder collega’s veiligheidsproblemen en verbeteringen bespreken en evalueren.

Veiligheid moet volgens mij verder gaan dan veiligheid op het werk. Veiligheid is a way of life. Het moet deel uitmaken van je manier van leven. Vanuit deze gedachte hebben we voor een bedrijf enkele opvallende acties uitgewerkt.

In samenspraak met het bedrijf controleerde de politie op de weg naar het bedrijf de snelheid. Wie te snel reed, mocht plaatsnemen in de politiecombi op de bedrijfsparking. Niet voor een boete, maar wel om een filmpje te bekijken over de risico’s van te snel rijden. Wie zich aan de snelheidsbeperking had gehouden, kreeg van de directeur een geschenkje met het logo van de veiligheidscampagne.

Een andere keer controleerden we op een dag dat er sneeuw lag of de auto’s op de parkeerplaats winterbanden hadden. Wie nog geen winterbanden had, kreeg een sensibiliseringsfolder met kortingbon van de lokale bandencentrale.

Vooral de eerste actie riep hevige reacties op met voor- en tegenstanders. Er werd druk over gesproken. En dat was de bedoeling. Veiligheid onder collega’s tot een gespreksonderwerp maken.

Vaak moeten werknemers niet alleen voldoen aan de veiligheidsregels, maar ook doelstellingen halen voor productiviteit, kwaliteit, enzovoort. Hoe voorkom je dat werknemers de veiligheid verwaarlozen om die doelstellingen te halen?

Het is een drogreden dat veiligheidsregels tot minder productiviteit leiden. Als er een ongeval gebeurt, heeft dat een groot effect op de productiviteit, op het bedrijfsimago… Veiligheid, kwaliteit en productiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een bedrijf waar veilig gewerkt wordt, herken je meteen. Het is er altijd netjes opgeruimd. En je kunt er zeker van zijn dat het kwaliteit levert en dat de productiviteit op peil zit.

Het is trouwens verkeerd alleen te focussen op ernstige ongevallen. Tegenover elk ongeval staat een veelvoud aan bijna-ongevallen. Het is op deze bijna-ongevallen dat je moet werken, naar de oorzaken zoeken en daarop bijsturen. Zo kun je ongevallen vermijden.

Bovendien kun je voor veiligheid ook doelstellingen vooropstellen. Initiatieven belonen of een wedstrijd organiseren voor de beste verbetervoorstellen, is een goed idee. Een positieve aanpak werkt beter om gedrag te veranderen of om een nieuwe attitude bij te brengen.

En wat met de way of life van de bedrijven zelf? Leveren ze inspanningen voor veiligheid buiten hun eigen bedrijfswerking, bijvoorbeeld als ze overeenkomsten sluiten met leveranciers?

Er zijn zeker bedrijven die veiligheid opnemen als criterium bij de selectie van leveranciers. Vooral voor onderhoudsploegen of andere onderaannemers die op het bedrijfsterrein komen, voeren bedrijven een strikt beleid. Wie het veiligheidscharter of de veiligheidsregels niet ondertekent en naleeft, komt er niet in.

Werken met een externe partner of een nieuwe onderaannemer houdt altijd risico’s in. Een externe is minder vertrouwd met de omgeving, de geldende regels en de bedrijfsspecifieke risico’s. Heel wat bedrijven besteden daar aandacht aan en zorgen voor veiligheidsinstructies voor onderaannemers (een fiche, een filmpje, een rondgang…).

Tijdens het onderhoud van een kraker in een petrochemisch bedrijf zijn we daarin zelfs een stap verder gegaan. Gedurende enkele weken kwamen er 2000 werknemers van diverse onderaannemers op het bedrijfsterrein werken. Deze onderaannemers ontvingen niet alleen uitgebreide veiligheidsinstructies. Tijdens de middag toonden we in de kantine aan al wie op de site werkte dagelijks een journaal (in een loop van 10 minuten), met reportages en interviews over de voortgang van de onderhoudswerken. Direct of indirect kwam telkens het thema veiligheid aan bod. Zo zorgden we ervoor dat het thema veiligheid permanent aanwezig was, waardoor we de aandacht hiervoor scherp hielden.  Uiteindelijk deden er zich slechts drie kleine incidenten voor. Nooit gezien! En deze communicatie-aanpak heeft daar zeker toe bijgedragen.

En dat terwijl tijdens onderhouds- en herstellingswerken juist de meeste ongevallen plaatsvinden.

In onbekende en nieuwe situaties is het risico op incidenten inderdaad groter. Toch schuilt er een gevaar in routine. Na een tijd voelt de werknemer zich soms te zelfverzekerd. De routine zorgt ervoor dat hij minder oplet en dan loopt het soms toch weer fout. Dat betekent dat je er als bedrijf nooit mag van uitgaan dat veiligheid verworven is.

Daarom is het nodig om te blijven herhalen. Alleen zo blijft veiligheid top of mind en wordt het hopelijk a way of life.