Alcoholgebruik is ingebed in onze cultuur. Belgen drinken graag een glaasje op restaurant, met vrienden thuis of in een bar, op een feestje, in de zetel voor televisie… Maar hoe zit het op de werkvloer?

Alcoholisme heeft impact op productiviteit

De meeste ondernemingen verbieden hun werknemers om alcohol te drinken tijdens de werkuren. Alcoholgebruik tast immers het bewustzijn aan, maar ook het evenwichtsgevoel, de reflexen… Zo komt de veiligheid in het gedrang. Hetzelfde geldt voor medicijnen en drugs.

Overmatig gebruik van alcohol, medicijnen of drugs heeft een invloed op de productiviteit. Absenteïsme en presenteïsme komen vaker voor bij zware drinkers. Niet alleen het verlies aan productiviteit, maar ook de vervanging van deze werknemers kosten de werkgever geld. Wie werkloos is, grijpt vaker naar de fles. Zware drinkers zijn vijf keer meer werkloos.

Ook de bedrijfscultuur speelt een rol. Het gaat om structurele factoren, stress, te hoge of te lage werkdruk en de beschikbaarheid van alcohol. Als collega’s alcoholgebruik op het werk aanvaarden of goedkeuren, zelf drinken op het werk of werken onder invloed, is de kans dat iemand drinkt op het werk groter. In sommige sectoren, zoals de horeca en drankenhandel, maar ook bij dokwerkers of werknemers op zee, komt alcoholisme meer voor.

Alcoholbeleid verplicht

Cao 100 verplicht een preventief alcohol- en drugsbeleid in alle privébedrijven. De bedrijven moeten functioneringsproblemen door alcohol- en druggebruik voorkomen en gepast reageren als ze toch opduiken. In eerste instantie moet preventie vooropstaan. Daarom moeten alle werkgevers de uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid in de onderneming vastleggen in een beleids- of intentieverklaring en opnemen in het arbeidsreglement.

Hoe alcoholgebruik op het werk verminderen?

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar welke preventieprogramma’s het best werken om alcoholisme bij werknemers te verminderen. Wel lijken vooral verplichte alcoholtests en nultolerantie het aantal verwondingen en ongevallen door alcoholmisbruik te verminderen. In België gelden echter strenge voorwaarden voor het afnemen van alcohol- en drugstests door werkgevers.

Het sociale netwerk (familie, vrienden en collega’s) heeft een grote invloed op de drinker. Programma’s die dit netwerk inschakelen hebben daardoor een grotere kans op slagen. Algemene gezondheidsprogramma’s, structurele maatregelen en incentive programma’s dragen bij aan een mentaliteitswijziging op de werkvloer.

Alcoholisme is een probleem voor de hele maatschappij. Op de totale maatschappelijke kosten en het productiviteitsverlies voor de hele economie heeft een activerend arbeidsmarktbeleid het meest impact. Daarnaast kan de overheid de prijs van alcohol verhogen en de leeftijd waarop alcohol drinken is toegestaan omhoog brengen.

Bron: www.prevent.be